Previous Page  4 / 36 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 36 Next Page
Page Background

#

dmusport

dmusport

/ mb

#dmusport

@dmusport

dmusport

dmusport

dmu_sport

4

GLADE KLUBTRÆNERE

I løbet af de sidste par måneder har DMU fået

næsten 60 nye klubtrænere. Trænerne har været

på to uddannelsesweekender med en blanding af

fælles teoretiske kurser og praktisk undervisning

på banen i hver sportsgren.

Forhenværende speedwaylandstræner Anders

Secher, motocrosstræner Emil Larsen samt

BMX-talenttræner Mattias Wennbring og tidligere

BMX-OL-deltager Morten Therkildsen har stået for

den praktiske undervisning, og de har alle fået stor

ros fra deres kursister. Om Mattias og Morten siger

Theis Nordkvist, som nu er nyuddannet BMX-klub-

træner på KT1-niveau, for eksempel:

-Jeg synes, at de gjorde det rigtig godt – de var

gode til at holde gang i kurset, så det ikke blev så

tørt, gode til at forklare tingene på en måde, så alle

kunne være med, og til at inddrage folk.

Hvis du går med en træner i maven, så hold øje

med det næste motorblad. Her vil du kunne finde

datoerne for DMU’s næste klubtræneruddannel-

sesforløb.

Har din klub udarbejdet en

frivillighedsstrategi?

Hvilken overlevering modtog du, da du

startede i bestyrelsen?

Vil et klubudviklingsforløb være

interessant for jeres klub?

VINDERE AF GRATIS

DMU-LICENS I 2016

Fra d. 1. januar til og med d. 31. marts har alle

DMU’s medlemmer i forbindelse med bestilling af

licens haft mulighed for at vinde deres 2016-li-

cens gratis ved at gennemføre e-learningforløbet

”Sikkerhedskursus for kørere” i DMU’s Uddannel-

sesportal. Der er nu blevet trukket lod blandt alle

dem, som har gennemført kurset, og fem vindere er

blevet fundet. Vinderne af gratis licens i 2016 er:

Viktor Mansfeld, Herning Speedway Klub

Heidi Jensen, Aars Motocross Club

Peter Petersen, Aalborg Motor Klub

Morten Kampf, Ballerup Skovlunde Motocross Klub

Victor Andreasen, Slagelse Motocross

DMU ønsker tillykke til de fem vindere, som har

fået direkte besked.

FORMÆND VIL HAVE

KURSER

På årets Repræsentantskabsmøde havde

formænd og næstformand muligheden for

at besvare et spørgeskema omhandlende alt

fra udfordringer ved bestyrelsesarbejde til

frivillighedsstrategi, FairPlay og klubudvikling.

I alt svarede 42 på undersøgelsen. Se nogle af

resultaterne her.

Ja

Ja og nej

Nej

Vi er i gang

Ikke svaret

12%

57%

7%

22%

2%

21%

5%

41%

31%

2%

Jeg modtog ingen overlevering fra tidligere besty-

relsesmedlem

Jeg modtog materiale og overlevering af nuværen-

de/tidligere bestyrelsesmedlemmer

Modtog materiale og overlevering af både besty-

relsesmedlemmer og formand

Jeg modtog overlevering fra formanden i klubben

Ikke svaret

Ja, det vil i stor grad være

interessant for jeres klub

Ja, både klubudviklingsforløb

og klublederkursus vil være

interessant for vores klub

Nej, men jeg er interesseret

i at høre nærmere omkring

klublederkursus

Nej, det vil ikke være relevant

for vores klub

Ikke svaret

28,57%

38,10%

9,52%

14,29%

9,52%