Background Image
Previous Page  7 / 40 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 40 Next Page
Page Background

7

bmx

/ motorbladet

En seriøs BMX-karriere bygger også

på økonomi, og her er sponsorerne

væsentlige. Men de kan være svære at

lande og kommer ikke af sig selv.

Det oplever selv bmx-himlens lysesen-

de stjerneskud, Simone Tetsche Chri-

stensen. Hun har dog til dels knækket

koden og giver her sit bud på, hvorfor

kørerne oplever benspænd.

-Sammenlignet med f.eks. topfodbold

er BMX en nichesport og vi ved jo

godt, at vi i perioder må undvære de

store mediers interesse. Det er en

væsentlig forklaring på, at vi ikke er en

sport med mange millioner i spil, siger

Simone Tetsche Christensen.

Simone T. Christensen råder til, at man

erkender disse fakta og forudsætnin-

ger. Herefter er hårdt prioriteret og

målrettet arbejde det grundlæggende.

Hendes flotte sæson er og skal være

et godt værktøj overfor sponsorernes

interesse. Opgaven er stadig svær og

må både prioriteres og underkastes

strukturing.

-Jeg skriver ansøgninger med ud-

gangspunkt i min sejr ved Europepan

Games, hvilket jeg er nødt til at lægge

meget arbejde i. Heldigvis har jeg fået

topprofessionel rådgivning af Team

Danmark og DMU. Jeg lever alligevel

med mange afvisninger, og det er helt

klart mit råd til andre, at man aldrig

må lade sig knockoute ud af disse

standardsvar med negativt budskab.

UDSTYR ER LETTEST

Hendes miks af resultater og stram

kæde på sponsor-bestræbelserne giver

hende bonus og lidt luft i budgettet.

Om sæsonen ’15 fortæller hun:

-Omkring en håndfuld tusindekron-

sedler er, hvad jeg har haft at rutte

med i denne sæson. Dertil kommer

en fornuftig indsprøjtning af udstyr fra

diverse sponsorer. Eksempelvis min

cykel, der repræsenter et beløb, som

jeg er glad for ikke selv at skulle bære.

Det samme med hjelmen - udstyr er

nemlig altid nemmere at lande end

rede penge.

Simone ser en udvikling øst for

Storebælt, hvor nogle klubber lykkes

med at lande deres hjemkommuner

som sponsorer, eksempelvis Roskilde.

Klubformanden dér, Niels Østergaard,

forklarer Motorbladet, at det kommer

af en en bestyrelsesvedtaget strategi:

-Vi har taget udgangspunkt i den

erkendelse, at det er nemmere at

finde event-sponsorer. Vi så det for

alvor sidste år, da vi stod for EM.

Kommunale kroner hjalp os med den

opgave, hvilket bunder i, at Roskilde

Kommune jo er Team Danmark-kom-

mune, der derfor har en forpligtelse

for vores sport. Roskilde Kommune

har i det hele taget valgt at profilere

sig via sport, siger klubformanden og

fortsætter:

-Vi har yderligere det held, at en stor

drivkraft i klubben og bestyrelsen har

påtaget sig det praktiske i at have med

sponsorarbejdet og -strategien at gøre,

fortæller formanden.

Han tror i øvrigt på ny sponsorinteres-

se i ’16, når klubben i Roskilde igen

beværter et større stævne, Danish

Supercup.

-Vi tror, at kommunen igen vil rette

projektøren på os, forklarer formanden.

Østergaard og klubben har haft held og

dygtighed til også at lande eventspon-

sorrater fra det lokale erhvervsliv.

-En stor fastfood-kæde og en læske-

drik-virksomhed gik ind med noget, der

nærmede sig de 50.000,- kr., hvilket

ser ud til at være loftet i bmx.

SPONSOR LÅNER UD

Roskilde BMX har også en vedvarende

og kontinuerlig sponsor i en større

entreprenørvirksomhed, der i det

daglige træder til med maskiner til gra-

vearbejde. Samme virksomhed står for

opgaven med toiletterne i forbindelse

med vores større arrangementer.

-Virksomheden skruer lidt ekstra op for

charmen i forbindelse med de større

arrangementer og tager sig af hele

balladen angående supplerende toilet-

faciliteter, siger Roskilde-formanden.

NIels Østergaard har både holdning

og erfaringer med sponsorer i den lidt

mindre skala:

-De mindre bande-sponsorater til en

værdi af måske 1.000,- kr. fra lokale

pizzerier, og den stil er nemmere at

lande, men rækker selvsagt ikke det

helt store.

FARS FIRMA

Velmenende fædre og forældre med

eget firma kan kaste mere af sig, men

den medalje har en bagside, som

Østergaard og bestyrelsen ikke er

glade for:

Danmarks absolutte topkører, Simone T. Christensen, arbejder hårdt med sine sponsorater.

Hun finder det lettest at få udstyr sponsoreret.