Previous Page  3 / 40 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 40 Next Page
Page Background

Redaktør

Jakob Fälling

Tlf. 29 13 17 16

E-mail:

jakob.falling@gmail.com

DMU - Sekretariatet

Idrættens Hus

Brøndby Stadion 20

2605 Brøndby

Tlf. 43 26 26 13

Annoncetegning

Martin Gunnar Thenning

Tlf. 43 26 26 14

Email:

mgt@dmusport.dk

Oplag og frekvens

Udkommer seks gange årligt

Dette nr. er trykt i 7.500 eksemplarer

Layout

Formegon Aps

Tryk

KLS Grafisk Hus A/S

De kommende numre

Oktober:

Bestilling af annoncer: 5. oktober.

Forventes hos abonnenterne: 30. okt.

December:

Bestilling af annoncer: 16. november.

Forventes hos abonnenterne: 6. dec.

Tegn abonnement på

Motorbladet

6 numre pr. år - 400 kr.

Kontakt tlf. 43 26 26 13

E-mail:

mgt@dmusport.dk

Forbehold

Bladets indhold udtrykker ikke nødven-

digvis DMU’s meninger. Redaktionen

påtager sig ikke ansvar for eventuelle

fejl i angivelser af priser, specifikatio-

ner og lign. Ej heller for manuskripter

eller illustrationer, som tilsendes

uopfordret. Eftertryk er forbudt uden

tydelig kildeangivelse.

Erhvervsmæssig anvendelse af tekst

eller illustrationer, kun efter nærmere

aftale og skriftlig tilladelse.

Forsidefoto: Stefan Kjer Hansen,

vinder af EM i Motocross. Foto: ADAC

MX Masters/Steve Bauerschmidt.

Så gik august, hvor mange øjne var rettet mod

Rio og de mange fantastiske præstationer fra de

mange danske deltagere. OL gav et godt indtryk af,

hvad det kræver at være eliteidrætsudøver og kom-

me helt til toppen - og ikke mindst ”toppe når det

gælder”. Det har været fantastisk at følge Simone

og Nicklas frem mod OL og en stor oplevelse for

dem begge at få muligheden for at deltage. Ingen

tvivl om, at de begge har lært en masse, som kan

bruges i deres videre karriere både på det sportsli-

ge plan, men også i karrieren udenfor sporten. Også

selvom de sportslige resultater ikke levede op til

deres egne målsætninger og ambitioner.

Talenterne stormer frem

DMU har gennem flere år fokuseret på talentud-

viklingen, og vi kan nu begynde at høste frugterne.

Dette fokus har været indenfor alle sportsgrenene

i DMU, og som nævnt ovenfor er 4-års planen nu

slut for BMX, og en ny periode starter, som jo skal

styres videre af DCU.

I Motocross har 2016 indtil videre været helt

fantastisk med Thomas Kjer Olsen som europame-

ster. Mikkel Haarup præsterer store fremskridt og

ikke mindst er damerne også på vej frem, hvor Sara

Andersen bliver et af de helt store navne fremover.

I en alder af 15 år har hun taget kampen op med de

helt store navne i Danmark og ikke mindst i VM.

Speedway-talenterne har igen vist deres store

potentiale ved FIM YGT, hvor Benjamin Basso blev

nummer ét og Esben Hjerrild og Jonas Knudsen

kom ind på de efterfølgende pladser. Ligeledes

vandt Mads Hansen sølv i VM 250cc, så alt i alt er

der mange nye talenter på vej.

VM for Hold blev ikke den store succes i 2016, men

til gengæld blev der vist rigtig gode takter og store

muligheder i holdet, som lover godt for fremtiden.

Det var marginalerne, som desværre i 2016 ikke var

på vores side – men vi kommer med sikkerhed på

podiet igen med Hans Nielsen, Erik Gundersen og

Henrik Møller som et helt fantastisk trænerteam.

I Road Racing er Simon Jespersen ved at markere

sig for alvor, og det samme er Mikkel Brade i Trial;

han har vist storform i 2016.

Klubtrænere som

omdrejningspunkt

Alt i alt mange store og flotte præstationer, som

kun kommer ved en kæmpe indsats fra den enkelte

samt familien og teamet bagved. Netop derfor skal

klubberne og DMU være klar til at sikre den rigtige

træning og uddannelse af den aktive og familien

helt fra starten af den aktives karriere, gennem

karrieren og helt frem mod toppræstationerne. ATK

og klubtrænerne er det store omdrejningspunkt for

udviklingen og ét af de primære indsatsområder i

de kommende år. Vi håber, at klubberne vil bakke

maksimalt op om klubtrænerudviklingen, som for

alvor starter op igen i efteråret. Fra DMU’s side

er vi ved at sikre en løbende ”efteruddannelse” af

de mange klubtrænere, som allerede er uddannet.

Vi glæder os til at følge den videre udvikling af

de mange store talenter og deres vej frem mod

topresultaterne.

Leder:

Stor talentmasse i DMU

3

dmu

/ mb

6-17

28-31

18-21 22-27

32-35

Med venlig hilsen

DMU-formand,

Jørgen Bitsch