Previous Page  23 / 36 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 23 / 36 Next Page
Page Background

23

bmx

/ mb

OL er verdens største sportsbegiven-

hed, og langt de fleste oplever den

store event fra sofaen derhjemme.

Men i DMU har Amanda Søren-

sen, Henrik Baltzersen og Morten

Therkildsen været en del af det store

arrangement i henholdsvis Beijing i

2008 og London i 2012. Her kan du

møde de tre ryttere, som fortæller

lidt om, hvordan det har været at

deltage i et OL samt hvad de danske

ryttere, som forhåbentlig skal deltage

ved OL i Rio til sommer, kan forvente

af oplevelser.

Morten Therkildsen

Deltog ved OL i London i 2012. Nåede

kvartfinalen, hvor han røg med mind-

ste marginal.

Hvordan vil du rangere OL i

forhold til de største oplevel-

ser i dit liv?

“Snakker man om det sportslige,

er det ubestridt det største, jeg har

oplevet. Ét er at være med til fx et

amatør-VM, hvor jeg blev verdensme-

ster - noget andet er et OL med al den

hype, det har.”

Hvilken oplevelse var den

største ved OL?

“Dét at deltage - altså at køre konkur-

rencen. Der er flere tusinder tilskuere,

der overværede løbene og en masse

millioner seere fra hele verdenen.”

Skete der en sjov episode ved

OL, som du gerne vil dele?

“Jeg synes, det var meget sjovt, at

jeg sad og spiste sammen med Dan-

marks sportselite. Og så var det sjovt

at flere af dem var ude at se BMX

- blandt andre herre- og kvindehånd-

boldspillerne.”

Var du tilfreds med din præ-

station?

“Ja, i betragtning af, at det var med

en brækket hånd. Jeg nåede ikke det

mål, Christian Munk og jeg satte, men

var blot tre pladser fra målsætningen.

I det store billede var det godkendt.”

Hvordan var sammenholdet

mellem både de danske og

udenlandske atleter?

“Jeg havde et godt sammenhold med

de danske atleter. Alle snakker med

alle, og den respekt, man får fra de

andre danske atleter, er bare kæm-

pestor. Folk ved godt, at man ikke

er kommet sovende til et OL, så folk

viste stor respekt for hinanden. Af

de udenlandske atleter var det mest

BMX’erne, jeg talte med.

Hvordan har du kunnet bruge

det at være med til OL efterføl-

gende?

“Man får en hel del livserfaring. Og

så lærer man at blive struktureret og

sætte sig mål.”

Er der noget, du fortryder eller

ville have gjort anderledes?

“Der er som sådan ikke noget, jeg

fortryder. Jeg har en følelse af, at jeg

gjorde det, jeg kunne. Den eneste

ting er måske løbsformatet. Havde

det været tre indledende runder, som

det plejer, så var jeg faktisk gået

videre. Nu var det fem runder, og det

kan måske godt ærgre mig lidt.”

Kan du give tre gode råd til de

danske ryttere, der forhåbent-

lig skal afsted til sommer?

“Tro på dig selv. Vær åben for al den

positive respons der kommer - også

i forhold til medier. Brug det positivt.

Vær der, mens du er der.”

Amanda Sørensen

Nåede semifinalen ved OL i Beijing

i 2008.

Hvordan vil du rangere OL i

forhold til de største oplevel-

ser i dit liv?

“Det er helt klart den vildeste

oplevelse, jeg har haft. Det var jo en

stor drøm, der var gået i opfyldelse,

og som så blev udlevet. OL-byen var

som en drømmeverden, hvor alt det,

man elsker som atlet, var samlet på

et sted - og alt var frit tilgængeligt.

Blandt andet det vildeste udvalg af

mad fra alle verdens lande, og det

havde åbent alle døgnets 24 timer.

Der var de bedste træningsmulighe-

der, fysioterapeuter og læger, der

stod klar, hvis der var det mindste

galt. Der manglede kun lige en

BMX-bane. Men den lå jo ikke så

langt væk...”

Hvilken oplevelse var den

største ved OL?

“Den største sportslige oplevelse var

at holde på gaten til første timetrial.

Jeg var så spændt som jeg aldrig før

har været. Jeg var bare klar til at fyre

den max af. Det var også ret specielt

at gå rundt med kronprinsen og for-

tælle ham om BMX under mændenes

træning.”

Var du tilfreds med din præ-

station?

“Jeg vidste, at jeg skulle satse lidt for

at komme i finalen, og det gjorde jeg.

Jeg styrtede desværre i første heat,

og så skulle der pludselig også lidt

held til at nå i finalen. Men jeg gjorde,