Information vedr. kørernumre i MX

I år vil der ikke ske den sædvanlige årlige opdatering af kørernummersystemet. Dette skyldes, at DMU er i gang med nogle IT-omstruktureringer.

Normalt udsendes der d. 1. november en mail til alle de kørere, som har et kørernummer, men som ikke har haft et klubmedlemskab i indeværende år. Kørerne bliver bedt om at bekræfte, at de gerne vil beholde deres kørernummer. Sker dette ikke, frigives kørernummeret d. 15. november.

Da DMU er i gang med nogle omstruktureringer indenfor vores IT-systemet, vil denne opdating imidlertid ikke finde sted i år. Alle vil derfor beholde deres kørernummer til 2023, uanset om man har haft klubmedlemskab i 2022 eller ej.

Som kører skal du ikke foretage dig noget, da du beholder dit kørernummer automatisk.