Kontaktpersoner

DMU har en lang række kontaktpersoner fordelt på sekretariatet, forskellige Sportskommissioner og udvalg m.m.

I langt de fleste tilfælde kan de lokale klubber hjælpe med gode råd og spørgsmål vedrørende:

 • Priser på klubmedlemskab
 • Valg af kørerlicens
 • Deltagelse, tilmelding og afmelding til løb
 • Baneforhold
Du kan finde andre kontakter i nedenstående oversigter.

Sportskommissionerne

Sportskommissionerne (SK) varetager med ansvar overfor DMU’s hovedbestyrelse den daglige ledelse af de sportslige aktiviteter tilknyttet kommissionen. Kommissionerne kan kontaktes ved spørgsmål om udøvelsen af en specifik sportsgren jævnfør den pågældende sportsgrens reglement.

Sportsudvalgene

Sportsudvalgene er udpeget af og hører under SK. Udvalgene varetager en række aktiviteter forbundet med driften af sporten.

Find kontakterne for de enkelte grene her:

DMU’s sekretariat

Medarbejderne på DMU’s sekretariat sidder med hver sit område og besvarer dagligt henvendelser på DMU’s hovednummer (+45) 40 50 02 02 og hovedmail dmu@dmusport.dk, som er åbne i tidsrummet 10.00 – 16.00.

Adresse:
Danmarks Motor Union
Sekretariatet
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby

Søren Normann Andersen, Sportschef

 • Sikre den røde tråd i DMU’s elitearbejde – fra talent til landsholdskører
 • Dagligt ledelsesansvar for DMU’s lands-og talenttrænere
 • Ansvar for Klubtræneruddannelsen, ATK og udviklingsprojekter.
 • Sparring med Team Danmark omkring målopfyldelse, aktive, ansøgninger, indsatsområder og udvikling af sporten
 • Indberetning til DIF’s fordelingsnøgle

Kontaktoplysninger:
Telefon: 40 50 02 02 (#7)
E-mail: sa@dmusport.dk

Lukas Winther, Kommunikation og Marketingkoordinator & Sportskoordinator Off-Track

 • Ansvarlig for DMU’s medier og kommunikation, herunder hjemmeside, sociale medier, nyhedsbrev, pressemeddelelser, medlemsundersøgelser m.m.
 • Pressehåndtering
 • Kommunikationsstrategi
 • GDPR
 • Netværks- og annonceansvarlig (Motorbladet)
 • Igangsætning af nye projekter, herunder DMU FairPlay, frivillighed m.m.
 • Sportskoordinator for Off-Track (Trial og Enduro)

Kontaktoplysninger:
Telefon: 40 50 02 02 (#5)
E-mail: lw@dmusport.dk

Kenneth Kaalund, ATK-koordinator, Sportskoordinator RR og Aquabike

 • Sports- og ATK-koordinator
 • Ansvar for klubtræneruddannelsen, Aldersrelateret Træningskoncept og udviklingsaktiviteter
 • Koordinering med SK og sportsudvalg for ATK-sportsgrene.
 • Ansvarlig for DMU sponsorarbejde og sponsorkoncept
 • Ansvarlig for eventkoordinering og -afvikling af større og mindre events
 • Klubudvikling og -aktiviteter
 • Sportskoordinator Road Racing
 • Sportskoordinator Aquabike

Kontaktoplysninger:
Telefon: 28 70 47 83
E-mail: kka@dmusport.dk

Jean Snitily, Regnskabsmedarbejder

 • Ansvarlig for DMU’s regnskab
 • Ind- og udbetaling
 • Fakturering
 • Besvarelse af mail samt telefonopkald vedr. regnskab
 • Bestilling af transpondere og EMC-skannere
 • Licensadministration

Kontaktoplysninger:
Telefon: 40 50 02 02 (#2)
E-mail: js@dmusport.dk

Jesper Søe Bergmann, Sportskoordinator speedway

 • Sportskoordinator for speedway og Speedway Ligaen, herunder deltagelse i møder med SK og sportsudvalg
 • Formidling af information om klub og breddeaktiviteter
 • Ansvarlig for planlægning og markedsføring af DMU’s uddannelsesaktiviteter
 • Drift og udvikling af digitale kurser i DMU’s Uddannelsesportal
 • Sekretær for Disciplinærnævnet og Ordensnævnet

Kontaktoplysninger:
Telefon: 40 50 02 02 (#4)
E-mail: jsb@dmusport.dk

Lea Kahlke Hansen, Udviklingskonsulent og sportskoordinator for motocross

 • Sportskoordinator for motocross herunder deltagelse i møder med SK og sportsudvalg
 • Koordinator for bredde og løbsaktiviteter i Motocross
 • Kommunikation og nyheder – Motocross
 • DM Motocross (DM-A)-ansvarlig, www.dmmotocross.dk,
 • Medansvarlig for udvikling af Aldersrelateret TræningsKoncept i motocross

Kontaktoplysninger:
Telefon: 40 50 02 02 (#3)
E-mail: lkh@dmusport.dk

Betaling

Bank: Jyske Bank, Herlev
Reg. nr.: 5044. Kontonr.: 109 2819

Giro-indbetaling er afløst af indbetaling med FI-kort, overførsel til bank og/eller online licensbestilling. Hvis du benytter netbank, så husk fuldstændig angivelse af indbetaler (navn og adresse) samt hvad indbetalingen gælder.

CVR: 63031615

Pressekontakter

DMU’s presserum er til journalister og andre interesserede, der ønsker at finde pressekontakt og information vedrørende Danmarks Motor Union. I “Medie og Presse” kan du finde pressebilleder, nyhedsbreve samt kontaktoplysninger på DMU’s presseansvarlige.

Har du spørgsmål til DMU, så kontakt da:

Presseansvarlig
Lukas Winther
Mobil: +45 29 68 68 74
E-mail: lw@dmusport.dk

Eller

DMU’s Formand
Jørgen Bitsch
Mobile: +45 21 46 55 44
E-mail: jorgen.bitsch@gmail.com

______________________________________________________

Foreign press

If you have any questions regarding Danmarks Motor Union please contact:

Head of Press
Lukas Winther
Mobile: +45 29 68 68 74
E-mail: lw@dmusport.dk

Or

DMU Chairman
Jørgen Bitsch
Mobile: +45 21 46 55 44
E-mail: jorgen.bitsch@gmail.com

Nedenfor kan du se DMU’s ansatte landstrænere.

Hans Nielsen, Speedway-landstræner

Kontaktoplysninger:
Telefon: 40 10 10 51
E-mail: hn@dmusport.dk

Erik Gundersen, Ungdomstræner

Kontaktoplysninger:
Telefon: 40 30 62 63
E-mail: erik@gundy.dk

Emil Kjærsgaard Larsen, Talent- og ATK-træner

Kontaktoplysninger:
Telefon: 40 50 02 02
E-mail: ela@dmusport.dk

Pressebilleder

DMU stiller fotos af vores forskellige sportsgrene til rådighed for pressen til fri afbenyttelse. Billederne må dog kun benyttes til redaktionelt brug, og alle billeder skal krediteres. Ønsker du andre billeder, så kontakt dmu@dmusport.dk Obs. nederst på denne side finder du billeder af vores formand, DMU’s logo samt grenlogoer.

Motocross
Speedway
Enduro
Road Racing
Dragracing
Trial
Quad
Aquabike
Danmarks Motor Union

Grenlogoer (jpg-format) – ønskes der i andre formater, så skriv til dmu@dmusport.dk: