50cc 1 og 2 division: Parturnering 2019

Par turnering – hvorfor nu det?

Generelt og i de enkelte klubber er der ikke kørere nok til at samle hold uden at hente nogle i andre klubber. Derfor har SK i 2019 valgt at ændre holdturneringen, så der kun skal være 2 kørere på hvert hold. På den måde bliver holdturneringen i 2019 til en parturnering.

For at sporten og klubberne kan trives, har SK kigget på, hvordan vi holder kørerne i deres egne klubber, så der fortsat er kørere, forældre og officials i alle klubber.

Det mener vi kan opnås med en parturnering, hvor 8 klubber er repræsenteret i 1. division og 11 klubber deltager i 2. division. I alt er 12 klubber repræsenteret i Danmarksturneringen for micro i 2019.

Hvad med Danmarksturnering for hold?

Det er stadigvæk en Danmarksturnering og i princippet også en holdturnering, men nu er der blot 2 kørere på hvert ”hold” i stedet for 4-5 kørere.
Så klubberne har fortsat ”hold” med i Danmarksturneringen, og ved sæsonafslutningen er der stadigvæk en guld-, sølv- og bronzevinder af Danmarksturneringen i 1 og 2 division.

Bruttotrup og Reserve

Bruttotruppen består af 2 kørere. Begge kørere kan erstattes, hvis de selv er forhindret.

Speedwayreglementet pkt. 16.3.5 Gæstekører
Der må maksimum anvendes 2 gæstekørere pr. Match (se også 13.2)

Skal alle hold/par deltage i alle runder?

I 1. division er der 10 hold/par. Alle 10 hold/par skal deltage i samtlige runder af 1 division.

I 2. division er der 17 hold/par. Her vil 1- 2 hold/par sidde over i hver runde. Det fremgår af kalenderen, hvilke hold/par, der skal deltage i de enkelte runder.
Som beskrevet ovenfor er det muligt at udskifte begge kørere, så der også er plads til, at kørere fx kan deltage i familieaktiviteter.

Parrene/Holdene

Speedwayreglementet pkt. 16.3.2 Holdsætningsværdi

Summen af kørernes holdsætningsværdi på et hold, jf. 11.7 må ikke overskride følgende:

  • 1. div. 12
    • 2. div. 6

For ikke-stamklubskørere skal ligaværdi bruges ved udregningen af den samlede holdsætningsværdi i forbindelse med holdanmeldelse.

Heatskema

I 1. division er der 10 hold/par tilmeldt. Her skal køres efter Heatskema S4.42 for 10 par.

I 2. division er der 17 hold/par tilmeldt. Her skal køres efter Heatskema S4.43 for 8 par og S4.44 for 7 par.

Speedwayreglementet pkt. 16.3.3 Heatskema

  • 10 par S4.42
    • 8 par S4.43
    • 7 par S4.44

Heatskema S4.42 for 10 par er i princippet 2 løb. I løbet kører par nr. 1-5 mod i hinanden i ulige heatnumre, og par nr. 6-10 kører mod hinanden i lige heatnumre.

Heatskema S4.43 for 8 par og S4.44 for 7 par kører som almindelige heatskemaer, hvor alle holdene/parrene møder hinanden.

Heatskemaerne kan ses på dmusport.dk på nedenstående link.

10 Par: https://dmusport.dk/fileadmin/1._Sport/Speedway/Blanketter_og_referater/Blanketter/S4.42_10_par.xls

8 Par: https://dmusport.dk/fileadmin/1._Sport/Speedway/Blanketter_og_referater/Blanketter/S4.43_8_par.xls

7 Par: https://dmusport.dk/fileadmin/1._Sport/Speedway/Blanketter_og_referater/Blanketter/S.4.44_7_par.xls

Hvordan skal det køres?

  1. division:

Der køres efter Heatskema S4.42 for 10 par.

Til første runde har TA inddelt holdene/parrene. Til de efterfølgende runder bliver holdenes/parrenes placering inddelt ud fra placeringen i den foregående runde.

Nr. 1-4-6-7-10 kører i gruppe Nr. 1 (par nr. 1-5).
Nr. 2-3-5-8-9 i kører i gruppe Nr. 2 (par nr. 6-10).

Der køres 20 ordinære heat og 2 finale heat.

Der er valgfri banevalg for parret, dog skal hjelmfarve bibeholdes.

Heat 21:

I Heat 21 mødes det næsthøjeste scorende par i gruppe Nr. 1 (par nr. 1-5) og det næsthøjeste scorende af parrene i gruppe Nr. 2 (par nr. 6-10). Startplaceringer tildeles ved lodtrækning.

Heat 22:

I Heat 22 mødes det højeste scorende par i gruppe Nr. 1 (par nr. 1-5) og det højeste scorende af parrene i gruppe Nr. 2 (par nr. 6-10). Startplaceringer tildeles ved lodtrækning.

Match resultat:

Vinderen af dagens Match er vinderen af heat 22.

Nr. 1  = nr. 1 heat 22
Nr. 2  = nr. 2 heat 22
Nr. 3  = nr. 1 heat 21
Nr. 4  = nr. 2 heat 21

Match point 9 – 8 – 7 – 6 – 5 – 4 – 3 – 2 – 1 – 0 – 0

  1. division:

Der køres efter Heatskema S4.43 for 8 par eller S4.44 for 7 par.

TA inddeler holdene/parrene.

For S.4.43 køres der 28 ordinære heat.

For S.4.44 køres der 21 ordinære heat.

Der er valgfri banevalg for parret, dog skal hjelmfarve bibeholdes.

Match resultat:

Placeringen tages ud fra pointene af de ordinære heat.

Ved Heatskema S. 4.43, 8 par, Match point 6 – 5 – 4 – 3 – 2 – 1 – 0 – 0
Ved Heatskema S. 4.44, 7 par, Match point 6 – 5 – 4 – 3 – 2 – 1 – 0

Speedwayreglementet pkt. 16.3.4 Par-speedway 50cc

S.4.42 10 par

10 par i 2 gr.

I først match inddeler TA holdernes startplacering, efterfølgende inddeles de foregående match

1-4-6-7-10 i gr.1
2-3-5-8-9 i gr. 2

Til heat 21-22 er der lodtrækning om startplacering

Heat 22:

De to højst scorende

Vinderen af matchen er holdet som vinder heat 22

Nr. 2 bliver nr. 2 i matchen

Heat 21:

De to næst højst scorende.

Vinderen af heatet bliver nr. 3, nr. 2 bliver 4

Heat 21 og 22 tæller ikke med på snitlisten

Der er valgfri banevalg for holdet, dog skal hjelm farve bibeholdes
Match point givning 9-8-7-6-5-4-3-2-1-0-0

s.4.43 8 par

Der er valgfri banevalg for holdet, dog skal hjelmfarve bibeholdes
match point givning 6-5-4-3-2-1-0-0

s.4.44 Der er valgfri banevalg for holdet, dog skal hjelmfarve bibeholdes
Match point 6-5-4-3-2-1-0

Der gives ikke bonus point i 50cc