DM for SSP300 afvikles sammen med Svensk Mesterskab

Der har været bekymring om at afholde stævner i SSP300 klassen sammen med nogle af løbene i de store Road Racing klasser.

Efter dialog med forældre og kørere er det derfor besluttet, at DM i SSP300 i 2020 afvikles sammen med det svenske mesterskab. SVEMO afvikler igen i år et åbent svensk mesterskab for klassen med seks afdelinger, hvor de danske kørere ønsker at deltage sammen med et ganske stort felt af nordiske kørere.

Dog vil DM stævnet på Jyllands Ringen 28. juni også tælle med i DM 2020 for SSP300.

Klassen vil blive afviklet efter det tekniske reglement fra SVEMO ved de svenske stævner, hvor det svenske sportsreglement være gældende.  DMU’s dommere vil derfor ikke være til stede til disse stævner, idet kørerne er underlagt beslutninger i SVEMO’s stævnejury.

Kørerne betaler deltagerafgift til SVEMO, og der opkræves ikke afgift til DMU for deltagelse i de svenske afdelinger.

DMU vil snarest revidere RR reglementet 2020, så afsnittet om SSP300 afspejler denne beslutning.