Til Dragracing

Kort om Dragracing

Dragracing en konkurrence mellem to motorcykler, der fra stående start skal tilbagelægge 1/4 mile (402,33 meter) eller 1/8 mile (201,17 meter) så hurtigt som muligt. Dén der kommer først over målstregen har vundet. Resultatet opgøres i sekunder (ET = Elapse Time) og i km/t.

Et Dragracingløb består af kvalificering (dvs. at opnå bedste tid i sin klasse). Efter kvalificering placeres de bedste kører i et elimineringsskema (stige). Ved elimineringen starter man parvis, den der først passerer mållinjen har vundet – uanset tiden – og går videre til næste runde.

For at elimineringen skal blive retfærdig, så har man i nogle klasser et index. I klassen Street Bike har man et index på 10,40 sek. på 1/4 mile – man må altså ikke køre under denne tid. Sker det slår man sig selv ud af konkurrencen.

Et løb starter altid med opvarmning af bagdækket for at få bedre greb i asfalten (burn-out). På starterens tegn køres der frem mod startlinjen, mens man iagttager starttræets to øverste lamper (pre-stage og stage).

Kort før startlinjen vil forhjulet bryde de to fotoceller, der tænder de to stagelamper og motorcyklen står nu i den rette position. Når begge kørere har stagelamperne tændt, trykker Starteren på startknappen, som ses ved, at de tre gule lamper tænder på én gang. Derefter tænder den grønne lampe og løbet er i gang. Kørerens reaktionsevne kan dermed blive alt afgørende.

Hvis køreren kører før hans grønne lampe lyser, vil han bryde den fotocelle, der starter tiden, hvorved der automatisk, med en rød lampe, registreres tyvstart. Under træning og kvalificering har tyvstart ingen betydning, da korrekt tid og hastighed registreres uanset en for tidlig start.

Derudover skal man have licens, som er et “racingkørekort” og en personforsikring.