Ekstraordinært Repræsentantskabsmøde i Off-track

Torsdag d. 12. maj kl. 20.00 afholdes ekstraordinært repræsentantskabsmøde indenfor Off-track med henblik på at konstituere delingen af kommissionen til to separate kommissioner for hhv. Trial og Enduro.

Sportskommissionerne har hver én formandspost, samt 4 ledige pladser som kommisionsmedlem og 1 suppleantpost.

Til mødet vil det kun være formændene fra de fremmødte klubber, der kan stemme. Er man forhindret i at møde op, men ønsker at stemme på vegne af klubben, skal det ske ved, at man som klubformand giver en fuldmagt til en af de andre deltagere. Hver deltager kan modtage 1 fuldmagt. Fuldmagter til at stemme på vegne af andre klubformænd skal fremsendes til lw@dmusport.dk, og dette kan gøres frem til mødestart.

Ønsker man stille op til en post i en af de to sportskommissioner, skal opstillingsblanketten underskrives og indsendes af formanden fra den opstillede persons stamklub. Opstillingsblanketten skal indsendes senest d. 10. maj kl. 20.00.

Læs mere her om Sportskommissionernes rolle i at udvikle sporten:

DMU’s Sportskommissioner varetager og udvikler deres respektive sportsgrene, hvorfor de består af frivillige med tilknytning til sporten, klubberne og kørerne i DMU.

Det er altså Sportskommissionen, der sætter retningen for sporten hver sæson med fokus på en fair afvikling for alle og gennem nye tiltag. Dette sker i lige så høj grad gennem enighed i kommissionen som med dialog med de danske kørere og klubber.

Inden sæsonstart laver kommissionen bl.a. ændringer i reglementet efter behov og etablerer løbskalenderen i samarbejde med klubberne, ligesom man mødes løbende enten online eller fysisk efter behov for at planlægge andre aktiviteter for kørerne.

Tidsforbruget ved at sidde i SK er derfor ikke særligt omfangsrigt, da de fleste praktiske ting kommer på plads inden sæsonstart.

Resten af sæsonen kan man planlægge andre aktiviteter ud fra sit budget fra DMU, ligesom man samarbejder løbende med sin sportskoordinator på DMU’s sekretariat.

Formanden for Sportskommissionen har dertil ansvaret for, at budgettet overholdes og at repræsentere sportsgrenens interesser som del af DMU’s Hovedbestyrelse. I hovedbestyrelsesmøderne får man altså en stemme til at fremme tiltag både for sin egen sportsgren og hele DMU.

Som medlem af en Sportskommission er din vigtigste egenskab altså ønsket om at bidrage til, at sporten fortsat kan udøves og vokse i Danmark, og at dit engagement kan komme kørerne og klubberne til gode.