Kontaktpersoner Enduro

På denne side finder du kontaktpersoner for Enduro i DMU.

Bemærk, at du kan få svar på langt de fleste spørgsmål i din egen klub, så brug din klub, hvis du er i tvivl eller har brug for et godt råd – de vil gerne hjælpe dig videre.

Sportskommissionen Off-Track

Sportskommission (SK) Off-Track varetager med ansvar overfor DMU’s hovedbestyrelse den daglige ledelse af de sportslige aktiviteter tilknyttet kommissionen. Kommissionen består af tre direkte valgte medlemmer. Formanden samt et konstitueret medlem fra kommissionen har direkte sæde i DMU’s Hovedbestyrelse.

Off-Track er en fællesbetegnelsen for en gruppe mindre motorcykel-discipliner i Danmarks Motor Union, som trods stærke familiebånd til motocross-sporten alle har deres helt egne særkender. Sportsgrenene er Enduro og Trial.

Kommissionsformand
Hans Jørn Beck
Mobil: 40 15 96 69
E-mail: trial@stribnet.dk

Kommissionsmedlem
Dan Uno (BMS)
Mobil: 23646588
E-mail: dan@danuno.dk

Sportsudvalg Enduro

I nedenstående kan du se en oversigt over Sportsudvalg Enduro, som er etableret i Sportskommission.

Sportsudvalg Enduro
Formand: Dan Uno (BMS)
Medlem: Henrik Valentin (BMS)
Medlem: Søren Reinhard (EDK)
Medlem: Martin Nielsen (EDK)

SU-kontakt: dan@danuno.dk

Udvalgsopgaver

  • Planlægning af løbskalender.
  • Udstede løbstilladelser
  • Planlægge uddannelse af officials i samarbejde med UU
  • Føre resultat og evt. oprykningslister lister.
  • Sikre udvikling af sporten i hele landet.
  • Opdatere og vedligeholde reglementer
  • Sikre forsat fremgang i antal udøvere. ‘
  • Virke som bindeled mellem de forskellige klubber, og udvikle samarbejdet mellem klubberne.
  • Medansvarlig for elite og talent udvikling, Udarbejdelse af årlig rapport til SK Offtrack, samt løbende orientering til SK Offtrack.
  • Informationer og nyheder til dmusport.dk og MotorBladet.