Fokus på usportslig adfærd

Som led i DMU’s fortsatte indsats mod usportslig adfærd, er der vedtaget nye sanktionsmuligheder i Alment Reglement 2022.

De nye sanktioner skal give dommere og træningsledere, såvel som DMU’s Disciplinærnævn og Ordensnævns flere muligheder til at skride ind mod usportslig adfærd og tildele en retmæssig straf til de personer, der ikke overholder DMU’s Almene Reglement eller DIF’s Etiske Kodeks.

Som et nyt tiltag kan nævnes indførelsen af Advarsel, hvor tildeling af nr. 2 Advarsel samme dag samtidig medfører bortvisning af de(n) involverede person(er) fra anlægget. Ligeledes er der nu mulighed for, at Ordensnævnet kan tillægge en anke opsættende virkning.

Formålet er at sikre en balance mellem forseelsens alvorlighed og straffens størrelse. Samtidig kan der også dømmes ud fra en skærpende omstændighed, hvis man begår forseelser rettet mod dommere, stævneledere, officials, frivillige eller øvrige personer med tilknytning til løbet/klubben.

Usportslig adfærd bliver i Alment Reglement inddelt i følgende typer:

Verbalt overfald og truende adfærd

 • Verbalt overfald defineres ud fra indholdet og ikke udelukkende ud fra tonen. Truende adfærd vil blive rubriceret som verbalt overfald.

Fysisk og psykisk overfald

 • Fysisk overfald defineres f.eks. som slag, spark og rusk. Psykisk overfald defineres som f.eks. asocial adfærd, verbale og ikke verbale handlinger af skræmmende eller nedbrydende karakter.

Usportslig optræden på banen under kørsel

 • Usportslig optræden på banen defineres som en handling, der kan bringe andres fysiske og/eller psykiske helbred i fare.

I DMU’s Almene reglement s. 23, finder du en oversigt over myndigheder i DMU og hvilke straffe, de kan tildele.

Oversigt over strafmuligheder (Alment Reglement pkt. 7.2 – s. 22-25)
 • Advarsel
 • Bøde
 • Tidsstraf
 • Pointstraf
 • Annullering af mesterskabspoint
 • Diskvalifikation
 • Bortvisning
 • Karantæne

I DMU’s Almene reglement s. 25 finder du ligeledes oversigt over anke og klagemuligheder til DMU.