Fortsat genåbning af DMU aktiviteter – opdateret 17.06.2020

Siden den første fase af genåbningen har regeringen nu besluttet nye retningslinjer, som også har en positiv effekt på alle sportsgrenene i DMU.

Som beskrevet i pressen, er forsamlingsforbuddet hævet til 50 personer fra den 8. juni, 100 personer fra den 8. juli og 200 personer fra den 8. august frem til udgangen af august. Fra den 1. september afventer vi yderligere informationer om retningslinjerne. I tillæg til ovenstående er det muligt at have publikum op til 500 personer, men her afventes yderligere retningslinjer og fortolkninger.

Se Kulturministeriets retningslinjer her med opdateret forsamlingsforbud på 50.

En del af vores sportsgrene kan starte med at træne som ”normalt” og motocross træning vil være ”normal” fra 08-07-2020.

Vi er i tæt kontakt med DIF for muligheder og fortolkninger om forsamlinger og herunder specifikt muligheden for at opstarte løbsaktiviteterne så hurtigt som muligt. Dette omhandler også mulighederne for publikum og de forskellige muligheder, som andre forbund også arbejder med samt de muligheder der vil være fra 8. august.

Vi forventer at kunne udsende yderligere retningslinjer i starten af uge 25 for løbsarrangementer med eller uden publikum. Dette vil også indeholde en opdateret løbskalender for de enkelte sportsgrene for kommende periode.

Som det fremgår længere nede, er det ikke givet frit, hvor mange der må deltage i en træning, da vi vil sikre, at det også kan styres af den enkelte klub specielt i ryttergården.

Det forudsættes fortsat, at myndighedernes generelle anbefaling om at holde afstand, begrænse den fysiske kontakt mest muligt og sikre god hygiejne overholdes. Ligesom det gælder, at personer med symptomer på sygdom, helbredsmæssige svækkelser eller høj alder ikke bør deltage.

Den enkelte aktive og klub er ansvarlig for at nedenstående anbefalinger overholdes og beskrives ud fra, hvordan den enkelte klub kan administrere anbefalingerne. Men det skal også nævnes, at der fortsat kan være lokale fortolkninger, som kan medføre ændringer i DMU’s anbefalinger og det er klubbens ansvar at overholde eventuelle lokale fortolkninger. Det er ligeledes op til den enkelte klub, hvilken dato I ændrer træningen og retningslinjerne.

Klubhuse og faciliteter
 • Der er ikke adgang til området for personer som ikke er involveret i afviklingen af træningen. I bedes opsætte skilte om ”Adgang Forbudt for Uvedkommende” (kan hentes her i A3og A4 størrelse)
 • Klubhuse, omklædningsrum, samlingssteder kan anvendes under forudsætning, at rengøring og afspritning foretages løbende
 • Omklædning foregår i bilerne
 • Redskaber, faste installationer, flag, remedier o. lign. bør ikke anvendes af flere deltagere.
 • Skraldespande tømmes dagligt, og altid inden de fyldes helt
 • Plakaten med sundhedsmyndighedernes retningslinjer skal hænges synlige steder på klubbens område
 • Klubbens kiosk må have åbent med henblik på salg af mad og drikke, men det anbefales, at dette kun sælges som ”take away”. Dvs. at medlemmer ikke tager ophold på fælles kontaktpunker (borde, stole, bænke mv.), når de indtager mad og drikke. Derudover skal køkkenpersonalet kunne overholde myndighedernes retningslinjer i forhold til afstand, begrænset kontakt til gæster og grundig håndvask samt afspritning af hænder. Læs mere på fødevarestyrelsens hjemmeside for flere konkrete retningslinjer: https://em.dk/media/13726/retningslinjer-for-ansvarlig-indretning-af-restauranter-cafeer-mv-140520.pdf
Ryttergård og tilmelding
 • Ryttergården opdeles i større områder, hvor der maks. må opholde sig 50 personer.
 • Kan afstandskravet på 1 meter ikke overholdes ( 4 kvm pr. person) med maks. 50 personer (aktive/hjælpere) indenfor samme område, må der kun opholde sig færre på området.
 • Områderne i ryttergården skal derudover indrettes således, at det sikres, at der er mindst 5 meter mellem de enkelte biler, der må være parkeret på området. Det anbefales, at der opmærkes båse til bilerne, som vil gøre det nemmere for alle.
 • Der skal være mindst 2 meter mellem hvert afgrænset område, hvor grupperne af maks. 50 opholder sig.
 • Grupperne på de forskellige områder må ikke blandes på noget tidspunkt, og træningen afvikles mellem de aktive, der har opholdt sig på samme afgrænset område i ryttergården
 • Se bilag for mere info om område opdeling i ryttergården.
 • Tilmeldingen foregår udendørs og der skal opmærkes med nødvendig afstand mellem alle (1 meter)
 • Der skal være mulighed for afspritning af hænder
 • Tilmelding med Mobile Pay eller anden kontaktløs betaling (kontanter skal undgås)
 • Plakaten med sundhedsmyndighedernes retningslinjer skal hænges synlige steder på klubbens område
Træningen
 • Der skal være en træningsleder pr. bane, hvor der finder træning sted, samt en yderligere træningsleder med ansvar som coronavagt. Disse skal bære fluorescerende veste (og gerne med tekst ”Træningsleder”). Den ene står for træningen som normalt og den anden (coronavagt) er ansvarlig for, at alle overholder de forskellige punkter og specielt, at der hele tiden holdes god afstand mellem alle og at man ikke samles i en flok. Coronavagten behøver ikke TL licens.
 • Der sikres rengøring af den enkelte arbejdsstation, når en frivillig forlader arbejdsstationen, og en anden frivillig skal overtage denne.
 • Små kørere må kun hjælpes med deres sikkerhedsudstyr af egne pårørende. Det er kun træningslederen, der må tilse og hjælpe med sikkerhedsudstyret blandt flere kørere.
 • Gennemføres som normalt, dog med en maks. begrænsning på antal på banen ad gangen på følgende:
  • Motocross: Maksimalt 25 aktive (alt efter miljøgodkendelse og mikro eller mini/maxi bane)
  • Speedway: 4 aktive
  • Mini RR: 25 aktive
  • RR og Classic: 25 aktive
  • Trial: 25 aktive
  • Enduro: 25 aktive
 • Ryttergården anvendes alene med henblik på at klargøre egne aktiviteter, og det er ikke tilladt at gruppere sig med andre aktive, så der er tale om en ”forsamling”.
 • Maksimalt antal aktive i ryttergården:
  • Motocross: 75 aktive (eks. 3 områder med 25 aktive og 25 hjælpere i hver)
  • Speedway: 18 aktive
  • Mini RR: 50 aktive (eks. 2 områder med 25 aktive og 25 hjælpere i hver)
  • RR og Classic: 50 aktive (eks. 2 områder med 25 aktive og 25 hjælpere i hver)
  • Trial: 50 aktive (eks. 2 områder med 25 aktive og 25 hjælpere i hver)
  • Enduro: 50 aktive (eks. 2 områder med 25 aktive og 25 hjælpere i hver)

Klubberne er ansvarlige for at etablere et system for tilmeldingen til træning for at sikre ovenstående overholdes og undgå overlap af fysisk fremmøde på klubbens arealer, der overstiger det tilladte antal deltagere.

Herunder information fra Sundhedsministeriet for udendørsaktiviteter:

Plakaten kan hentes her

Vi håber, at ovenstående kan sikre, at vi kan fortsætte den kontrollerede genåbning og snart komme i gang med løbsafviklingen igen.

Hvis der er spørgsmål, er undertegnede naturligvis til rådighed.

Med venlig hilsen
Jørgen Bitsch
Formand
DMU