Frigivelse af udenlandske kørere

Husk at få en frigivelse for udenlandske medlemmer

Hvis jeres klub har optaget et medlem med statsborgerskab i et andet land end Danmark, så SKAL køreren have en frigivelse fra motorforbundet i det pågældende medlems hjemland.

Frigivelsen giver tilladelse til, at vedkommende må tegne licens i Danmark. Kontakt DMU’s sekretariat på dmu@dmusport.dk, hvis jeres klub har fået et medlem med et andet statsborgerskab end dansk.

Uden en frigivelse må en person fra udlandet ikke oprettes i DMU’s medlemsystem eller være i besiddelse af et DMU-kørerlicens.