Info til kørere

Hjernerystelse

Hjernerystelser er blandt de mest komplekse sportsskader at undersøge og behandle.

Husk derfor, at såkaldte ”milde hjernerystelser” ikke findes og at alle symptomer skal tages alvorligt, så varige mén kan forebygges med den rette behandling.

Symptomer på hjernerystelse kan udvikle sig længe efter et styrt. Derfor bør man altid opsøge sin læge, hvis man i ugerne efter et styrt oplever adfærd eller symptomer, der giver mistanke om hjernerystelse. Vær opmærksom på, at symptomer hos børn kan udvikle sig inden for den første måned efter et styrt.

Du kan hente og printe DMU’s folder Hjernerystelser i Motorsporten her med viden om at opdage og reagere på hjernerystelser.

Inddragelse af licens – §3.6 i Alment Reglement

Hvis man som kører får konstateret en hjernerystelse eller mistanke herom ifm. en aktivitet i DMU, vil køreren få inddraget licensen, indtil vedkommende kan fremvise en lægeerklæring om at hjernerystelsen har fortaget sig.

Find Alment Reglement her