Idrættens rejseforsikring under corona

I tilfælde af, at vi har kørere, der rejser til udlandet for at træne eller deltage i løb, skal køreren være opmærksom på følgende:

  • Den kollektive rejseforsikring dækker som normalt skader, som sker i forbindelse med træning eller løbsdeltagelse. Det kan være udgifter til læge, hospital eller hjemtransport.
  • Den kollektive rejseforsikring dækker ikke, hvis køreren bliver smittet med Corona og de udgifter, der måtte være til læger, hospitalsophold eller hjemtransport.

For at den kollektive rejseforsikringen skal dække de førstnævnte ting, er det ekstremt vigtigt, at kørerens klub er blevet orienteret skriftligt om sted og tidsperiode for rejsen til udlandet.

Forsikringen dækker nemlig individuelle idrætsudøvere og hold, lønnede og ulønnede trænere og instruktører, andre ansatte, frivillige ledere og dommere under rejser og ophold i udlandet, når de sikrede personer er udsendt af en klub eller forbund på en idrætsrejse.

Ulykkesforsikringen, der er inkluderet i kørerlicenset, dækker som normalt.

Læs mere om forsikringerne her