Invitation: Styrk din klubledelse og få flere medlemmer

Flere aktive medlemmer er nøglen til klubbens succes – sammen med deres oplevelse af den kompetente klub på de ledelsesmæssige områder.

DMU inviterer i samarbejde med Idrættens Udviklingscenter til temamøder med fokus på rekruttering af medlemmer og styrket klubledelse. Her får I værktøjerne til at sikre et godt og aktivt klubmiljø, hvor der er sammenhæng mellem medlemmernes forventninger og oplevelser.

Temamøde: God klubledelse

Når du deltager på temamødet om god klubledelse, får du:

 • Indsigt i, hvordan din klub lever videre, når bestyrelsen stopper og nye kommer til
 • Værktøjer til at fastholde den viden, der tit forsvinder, når bestyrelsen stopper
 • Nyeste viden om at gøre klubarbejdet endnu mere spændende, så flere gerne vil være med
 • Viden om involvering, uddelegering og den optimale organisering
 • Viden om god forberedelse og styring af effektive møder
 • Mange flere spændende værktøjer samt gode fif fra andre klubber

God klubledelse afholdes:

 • Mandag den 15. juni fra kl. 17.00 til kl. 20.30 i (Østklub)
 • Onsdag den 17. juni fra kl. 17.00 til kl. 20.30 i (Vestklub)
Temamøde: Medlemsrekruttering

Når du deltager på temamødet om medlemsrekruttering, får du:

 • Indsigt i, hvordan din klub skaber et godt klubmiljø
 • Værktøjer til at lytte og tale til de unge, og få dem med i klubben
 • Værktøjer til at sikre god service, så jeres medlemmer bliver endnu mere tilfredse og bliver ved med at komme i klubben
 • Viden til at invitere nye medlemmer indenfor
 • Relevant videndeling gennem spændende dialoger med mødernes andre deltagere

Medlemsrekruttering afholdes den

 • Onsdag den 24. juni fra kl. 17.00 til kl. 20.30 i (Vestklub)
 • Torsdag den 25. juni fra kl. 17.00 til kl. 20.30 i (Østklub)

DMU er vært og sørger for let forplejning (sandwich e.l. og lidt drikkevarer) ved møderne.

Du tilmelder dig i kursuskalenderen (kursus.dmusport.dk) senest 3 dage før møderne. Pris ved tilmelding er 100 kr. pr. deltager. OBS: En del kommuner giver støtte til bestyrelsesuddannelse.

Møderne vil foregå i klubhusene hos de klubber, hvor vi har bedst mulighed for at samle deltagere fra deres region. Mere information om dette følger.

OBS: Der kan komme nye datoer, hvis forsamlingsforbuddet på 10 personer ikke ændres til juni.

Temamødernes instruktører er Poul Duus Gilling og Klaus Frejo fra Idrættens Udviklingscenter, som du kan læse mere om på www.iuce.dk. Dertil kan I møde en af DMU’s medarbejdere fra sekretariatet, samt medlem af DMU’s frivillige hovedbestyrelse Dennis Skytte Bechmann.

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte Jesper Søe Bergmann på mail jsb@dmusport.dk eller på telefon 4050 0202.

Vi glæder os til at se jer.

Med venlig hilsen

Danmarks Motor Union, og Poul Duus Gilling & Klaus Frejo fra Idrættens Udviklingscenter