Invitation & tilmelding til Repræsentantskabsmøde 2020

Kære klubbestyrelse,

Den 7. marts 2020 afholdes DMU’s Repræsentantskabsmøde på Bygholm Park, Horsens.

Her kan du finde blanketter til opstilling til DMU’s Hovedbestyrelse, Sportskommissioner, Motocrossfonden, Intern revisor, Ordensnævnet samt Fremsættelse af forslag.

Inden du læser materialet, kan du læse invitationen ved at klikke her.

Programmet for dagen ser i overskriftform således ud:

Kl. 08:00 – 09:00

  • Ankomst og morgenbuffet

Kl. 09:00 – 12:00       

  • DMU’s repræsentantskabsmøde

Kl. 12:30 – 13:30 

  • Frokost

Kl. 13:30 – 16:30  

  • Sportskommissions repræsentantskabsmøder

Kl. 18:00 –   

  • Aftensmad og efterfølgende fest

*Der tages forbehold for ændringer i programmet

Opstillingsblanketter:

Du kan se en oversigt her over hvilke kandidater der er på valg, og altså hvilke poster det er muligt at stille op til.

Ønsker du at stille op til DMU’s Hovedbestyrelse, Sportskommissioner, Motocrossfonden, Intern revisor eller Ordensnævnet, så udfyld blanketten nedenfor. Bemærk at blanketten skal underskrives af din klubformand:

Fremsættelse af forslag til DMU samt Sportskommissioner:

Ønsker du at fremsætte forslag der skal tages på dagsorden til enten DMU’s repræsentantskabsmøde eller sportskommissionsmødet udfyldes blanketten nedenfor:

Tilmelding:

Tilmelding til årets repræsentantskabsmøde og Sportskommissionernes repræsentantskabsmøde sker online gennem nedenstående link:

https://www.fritilmeld.dk/repraesentantskabsmoede2020

Tilmelding er bindende og vi henstiller til at den sker via linket.

Vel mødt.