Klubbens håndtering af en plettet børneattest

Klubber og foreninger må ikke ansætte personer med en plettet børneattest uden Udelukkelsesnævnets tilladelse.

Idrætsforeninger er forpligtiget til at indhente børneattester på alle frivillige og ansatte (dog ikke på bestyrelsesmedlemmer), der har kontakt med børn og unge under 15 år.

Heldigvis er det de færreste foreninger, som oplever, at en ansøger har en plettet børneattest.

Men hvad stiller man op, hvis det sker? Og hvordan håndterer man det som klub, hvis man bliver opmærksom, at en allerede ansat træner er blevet dømt for en seksualkrænkelse?

Et eksempel kunne være en ung træner, som har haft et kæresteforhold med en mindreårig udøver eller en frivillig, som er blevet dømt for ulovlig billed- og videodeling af en ekskæreste mv.

I disse – heldigvis sjældne – tilfælde skal jeres klubber og foreninger kontakte Udelukkelsesnævnet for seksuelle krænkelser.

Hvad er Udelukkelsesnævnet?
DIF, DGI og Firmaidrætten har oprettet et fælles nævn, som behandler sager vedr. seksuelle krænkelser centralt. Udelukkelsesnævnet består af bestyrelsesrepræsentanter fra DIF, DGI og Firmaidrætten.

Nævnet er oprettet for at hjælpe klubber og foreninger med at foretage denne vanskelige vurdering og samtidig sikre, at personer med en plettet børneattest får en ensartet og fair behandling.

Det betyder, at personer, som har en plettet børneattest og ønsker at være en del foreningsidrætten, skal have nævnets tilladelse, inden de kan ansættes.

Sådan er proceduren
En ansøger med en plettet børneattest vil typisk skulle indsende en begrundet ansøgning samt relevante bilag (børneattest og domsudskrift) til nævnet. Det vil ofte være hensigtsmæssigt, at ansøgeren i forvejen har haft en dialog med foreningen og har foreningens støtte, inden ansøgningen indsendes til nævnet.

Udelukkelsesnævnet for seksuelle krænkelser kan kontaktes via DIF´s hjemmeside.