Klubber kan bidrage til biodiversiteten

Motorsport opfattes af mange som en ”sort” sport, og selvom man allerede overholder en masse miljøkrav, så kan det svært at slå sig op som en miljøvenlig aktivitet overfor befolkningen generelt og sin lokale kommune.

Heldigvis har mange faste motorsportsanlæg også en række unikke muligheder for at bidrage positivt til miljøet. Her kan man særligt fokusere på at bidrage til biodiversiteten, da denne indsats både er overkommelig og stiller jeres klub bedre overfor dem, der automatisk sætter spørgsmålstegn ved sportens rolle i forbindelse med naturen og miljøet.

Så hvor kan man bidrage som klub?

Nøgleordet er det uberørte natur, der er en del af motorsportsanlægget. Biodiversitet handler i høj grad om at bevare og etablere mere vild eller oprindelig natur.

Derfor kræver det ikke nødvendigvis et stort stykke arbejde at bidrage til biodiversiteten, da meget natur herved skal passe sig selv. Dermed også sagt, at man bør holde sig fra diverse sprøjtemidler, der påvirker natur og grundvand negativt.

Et sted man f.eks. kan starte, er ved at plante flere såkaldte ”grøftekantsblomster” rundtomkring på sine arealer. Dette er blevet meget populært i mange kommuner i seneste tid, og har enorm positiv indvirkning på insektliv og bestanden af bier. Dertil kan man også spare på græsslåningen og lade det vokse de steder, hvor det er muligt, da det også har en positiv indvirkning på biodiversiteten.

Man kan også gå skridtet videre og plante flere buske og træer på sine områder. Det kan være, at man har nogle forholdsvis tomme områder eller at man har steder, hvor beplantningen er blevet beskadiget, og det derfor vil være en god idé at plante nyt. Dette er der også kommet meget fokus på de seneste år, hvor træer og buske bl.a. er med til at rense luften, og man har fået øje for, at hvert træ tæller i landskabet.

Er biodiversitet klubbens ansvar?

Groft sagt må vi erkende, at naturbevarelse og biodiversitet er blevet et fælles samfundsansvar, hvor nogle grupper hurtigere kan blive udskældt end andre. Her må vi konstatere, at motorsporten også er i blandt.

Dermed ikke sagt, at motorsporten ikke har et ansvar. For det har vi – både DMU som organisation og klubberne herunder.

Vi skal bare være opmærksomme på, at omverdenen løbende vil stille flere og flere krav til os og udfordre vores eksistensberettigelse. Og derfor skal vi alle være på forkant og arbejde proaktivt med tiltag og løsninger, så vi hele tiden kan melde ud, at vi er en del af løsningen og ikke en del af problemet, når det kommer til miljø og biodiversitet.

På DMU’s hjemmeside har vi derfor også indrettet en hel sektion med materialer og inspiration til miljøindsatsen i motorsporten.

Heriblandt vil man som klub også kunne finde et inspirationshæfte med flere forslag til, hvordan man kan bidrage positivt til biodiversiteten i sit lokalområde og på den måde stille klubben i det bedste lys overfor lokale samarbejdspartnere, kommunen og indbyggerne.

Gå til miljøsiderne her.