Tilbage

Stamoplysninger

Klubbens stamoplysninger står opført i Forretningssystemet, under fanen ”Stamoplysninger”. Husk at opdatere alle oplysninger på denne side, herunder klubhus, Fakturering og Forsendelse.

På fanen bestyrelse skal klubben huske at opdatere aktuelle bestyrelsesmedlemmer, så disse står korrekt opført i Forretningssystemet.

Skift af kasserer

Klubberne er ansvarlige for at tilrette i DMU`s medlemssystem (Forretningssystemet), samt sende en mail til regnskab@dmusport.dk – ved skift af kasserer i klubben.

Bankoplysninger

Klubben skal være opmærksom på at DMU`s sekretariat benytter det af klubben oplyste bank konto til overførsel af udbetalinger. Ved skift af bank eller konto, så husk at orientere via e-mail adressen regnskab@dmusport.dk om det nye konto-nr.

Ansvarsfordeling mellem klub og administration

Nedenfor finder du informationer vedrørende klubbens betalinger og udbetalinger samt datoer for disse:

Medlemskontingent til DMU

Medlemskontingentet fastsættes af DMU’s hovedbestyrelse hvert år, og opkræves efter følgende struktur i på pågældende kalenderår. Kontingentsatserne fremgår af DMU’s afgiftscirkulære, som kan findes her, som bilag 2 til Alment Reglement.

Pr. 1. maj opkræves klubbens medlemmer i kategori 1 pr. 30. april

Pr. 1. august opkræves nye medlemmer efter den 1. maj i kategori 1

Pr. 31. december opkræves nye medlemmer efter den 1. august

Opkrævningen er baseret på medlemmer i Forretningssystemet pr. 30. april og 30. september.

DMU’s medlemskontingent for medlemmer er opdelt i flere kategorier, som fremgår af DMU’s afgiftscirkulære.

Løbsafgifter

Fakturaer for løbsafgifter udsendes til klubberne en uge efter at løbet er afholdt. Betaling følger den generelle betalingsfrist på 30 dage.

Løbsafgifter fastsættes af DMU’s hovedbestyrelse for det pågældende kalenderår. Løbsafgifterne fremgår af DMU’s afgiftscirkulære.

Løbsafregning

For klubber som afholder løb, og hvor løbstilmelding foregår via DMU’s online løbskalender (dvs. motocross, off-track, road racing og dragracing samt powerboat/aquabike), udbetales tilmeldingsgebyret til klubben fra DMU’s sekretariat, torsdag efter weekendens løb.

Sharepoint

Alle klubber i DMU bliver opkrævet en årlig afgift for tilslutning til DMU’s sharepoint. Opkrævningen fremsendes primo april.

Afgiften fastsættes af DMU’s hovedbestyrelse og fremgår af DMU’s Afgiftscirkulære.

Licenstegning – hvordan sker det?

En forudsætning for at kørere og officials kan tegne / modtage licens er, at de skal have gyldigt medlemskab i en klub under Danmark Motor Union.

Nærmere beskrivelse af licenstegning og betingelser fremgår af her.

Debitor – forfalden gæld til DMU

DMU`s hovedbestyrelse har i 2011 vedtaget retningslinjer for forfalden gæld til DMU, som medfører at der vil blive opkrævet 1.000 kroner ved 2. rykker fra Sekretariatet.

Såfremt der skal ske udbetaling af løbs-tilmeldingsgebyrer til klubben, vil forfalden gæld blive modregnet før udbetalingen.

DMU`s Debitor retningslinjer fremgår af DMU`s Økonomi-cirkulære.

Licens- og afgiftcirkulære 

Vigtige hjemmesider