Miljøregler

På denne side kan du finde links til aktuelle miljøregler for motorsporten samt DMU’s Miljø-manual.

Flere dokumenter

Logbog – DMU-egenkontrol

Egenkontrolskema

Miljøinstruks 2017 – for ikke-banedrivende klubber

Indretning af miljøstation

Vedrørende lydmåling kan du i Alment Reglement (side 13) læse mere om DMU’s regler for lydmåling.

Miljølovgivning og relevante links

Nedenfor finder du en række relevante links vedrørende miljø:

Links: Organisationer og styrelser

Miljøstyrelsen

Naturstyrelsen

FIM

FIM Europe

Lovgivning: Links til miljøområdets retsregler

Kildestøjmåling – motocross

Kildestøjmåling – speedway

Miljøbeskyttelsesloven

Planloven

Vejledning nr. 2/2005 fra MST om støj fra Motorsportsbaner

Vejledning nr. 5/1984 fra MST om Ekstern støj fra virksomheder

Retsinformation

MST. Grænseværdier for støj for motorsportsbaner