Ny bæredygtigheds- og miljøpolitik i DMU

Ved overgangen fra marts til april i år modtog kontoret et resume af de tanker, som skal føre til de kriterier, der fremadrettet skal gælde for certificeringen til “Grønt Forbund”.

Efter at have kigget materialet igennem er det vores vurdering, at der fremadrettet vil komme mere fokus på miljø og bæredygtighed, samt dokumentation af de aktiviteter, vi sætter i gang i denne henseende.

Ligeledes er der lovgivning, som træder i kraft 1. januar 2023, der understøtter denne vurdering.

I samfundet omkring os er der en stigende opmærksomhed og en forventning til, at vi alle gør os tanker om, hvad vi kan gøre for at medvirke i det, der kaldes for “den grønne omstilling”.

Ud fra dette er konklusionen, at vi er nødt til at have en ny strategi for bæredygtighed og miljø i Danmarks Motor Union. Dels for at vi kan vedblive at være “Grønt Forbund”, men ligeledes for at vi i DMU, fortsat kan være en del af den udvikling, der er i vores omkringliggende samfund.

Ligeledes må det forudses, at kravene fra myndigheder og andre interessenter, vil øges i de år, som kommer.

(Besøg DMU’s nye side, der samler relevant information og materiale ifm. DMU’s og klubbernes indsats for miljø- og bæredygtighed)

Hvorfor skal vi i det hele taget være “Grønt Forbund”?

Det, at DMU har været “Grønt Forbund” helt tilbage, fra da certificeringen startede, har medvirket til at skabe en større lydhørhed ved diverse myndigheder i forhold til f.eks. lydgrænser. Det betyder, at vi i dag bliver lyttet til og at vi af myndighederne bliver betragtet som seriøse og troværdige repræsentanter for Dansk Motorcykelsport.

For at vedblive at blive betragtet på denne måde, skal vi arbejde med bæredygtighed og miljø, både i internt i samarbejde i DMU, men også med DIF og de andre medlemsforbund.

Vi skal være proaktive og fremadskuende, samt udvise rettidig omhu i de problematikker, vi kan forudse. “Grønt forbund” certificeringen er et vigtigt holdepunkt i denne udvikling.

Bæredygtighed og miljøpolitik

Det er efterhånden en del år siden, at vi sidst i DMU har revideret og ændret vores miljøpolitik. Samtidig er der sket en udvikling i samfundet, som har skabt et behov for at arbejde med en mere “cirkulær” økonomi omkring miljø, men også for nedbringelsen af en række “forureningsfaktorer”, som bl.a. reduktion af CO2, biodiversitet og minimering af forbruget af naturlige ressourcer.

Derfor skønnes det nødvendigt med en ny “Bæredygtigheds og miljøpolitik” for Danmarks Motor Union.

Der vil også blive udviklet ny strategi for arbejdet i udvalget, for de kommende år, som understøtter den nye politik.

Med den nye strategi er det vores forhåbning at ramme udgangspunktet i samfundsudviklingen, at ramme målene for reduktioner af CO2 og andet, som er udstukket af regeringen, samt de forventninger og mål, der er opstillet af DIF og “Natur og miljø” -gruppen.

Samtidig har vi inddraget FIM’s mål og politikker for samme.

Den nye politik skal danne ramme for arbejdet og bruges til at skabe mål og strategier for det fremtidige arbejde indtil 2027.

Politikken fremadrettet

Danmarks Motor Union tager ansvar for miljøet og bæredygtigheden.

Derfor skal DMU arbejde for at udvikle procedurer, standarder og dokumentationsmetoder, for at bidrage positivt til den grønne omstilling i Danmark, generelt, og i lokale samfund i særdeleshed.

Målet hermed er at skabe en kultur, som understøtter udviklingen mod et mere bæredygtigt samfund.

Derfor vil DMU vedblive at:

– Indtænke miljø og bæredygtighed i alle de aktiviteter, vi sætter i gang.

– Leve op til al lovgivning, bekendtgørelser, forordninger og direktiver som iværksættes mod et mere bæredygtigt samfund.

– Være opmærksomme på den teknologiske udvikling og implementere denne i alle de henseender, hvor den kan medvirke til et mere bæredygtigt samfund.

– Arbejde kontinuerligt med udarbejdelsen af reglementer og vejledninger, som kan hjælpe interessenterne med at skabe mere og bedre bæredygtighed og muligheden for at dokumentere dette arbejde på en hensigtsmæssig måde, i forhold til:

  • Lyd påvirkning af omgivelserne
  • Beskyttelse af undergrund og drikkevands reservoirer
  • Forhindre unødige udslip i atmosfæren af stoffer som kan skade samme
  • Medvirke til forbedring af biodiversiteten
  • Medvirke til respekt og rummelighed blandt alle involverede i Dansk Motorsport

– Forpligte sig til, i størst muligt omfang, at understøtte udviklingen af alternative energiformer, som kan bruges i DMU’s grene og til at støtte og fremme tiltag, der kan fremme en bæredygtig udvikling i samfundet omkring os.

Med venlig hilsen
Bæredygtigheds og miljøudvalget
Danmarks Motor Union