Ny certificering som Grøn Klub i DMU

Begreber og principper omkring Bæredygtighed, minimering af affald og opdeling i genbrug og ikke genbrug, Biodiversitet og minimering af brugen af fossile brændstoffer, fylder stadigt mere i vores hverdag og vores arbejde. Både som civilpersoner, men også som frivillige i en klub under DMU.

Indenfor sporten, og især udenfor sporten, er der en forventning om, at vi alle bidrager med hvad vi kan i forhold til den ”grønne omstilling”.

Fra myndigheders og DIF-side, er der ligeledes en forventning om, at vi har en plan for dette, som understøttes af nogle aktiviteter i forhold til klubber og andre som er en del af motorsport i Danmark.

Derfor har DMU’s Hovedbestyrelse bedt Bæredygtigheds og miljøudvalget, om at lave en ”Grøn Klub” certificering til understøttelse af dette.

Med Certificeringen, har klubben taget en række bevidste valg, samt har indført tiltag og indsatser, som sikrer en bæredygtig og ansvarlig drift af klubben og banen, som kan fungere som inspiration for DMU’s øvrige klubber.

Læs mere om principperne, ansøgning og ideer for Grøn Klub her

Processen

Når en klub, ønsker certificering som ”grøn klub” under DMU, er processen som følger:

  1. Klub formand eller miljø ansvarlige retter henvendelse til DMU’s kontors ansvarlige for miljø koordinering eller til den siddende formand for ”Bæredygtigheds og miljøudvalget”
  2. Et medlem af ”Bæredygtigheds og miljøudvalget”(BMU) retter henvendelse til klubben for udfyldelse af udvalgets skema for konstatering af nuværende status og bestemmende af kommende udvikling.
  3. I samarbejde med klubben udfærdiges en Handleplan med mål, aktiviteter og deadlines for de indsatser som klubben ønsker at arbejde med.
  4. BMU indstiller til Hovedbestyrelsen (HB), for godkendelse af klubbens certificering. Når HB har godkendt certificeringen, tilsendes klubben et indrammet certifikat og et Beach flag med ”Grøn Klub” logo.
  5. Certificeringen gælder indtil den deadline for færdiggørelse af handleplanen, som fremgår af aftalen mellem klubben og BMU.
  6. Re-certificering med nye mål fastsættes for fortsat at være ”Grøn klub”.

Bæredygtigheds og miljøudvalgets medlemmer kan og vil til alle tider yde vejledning og bistand til udførelsen af ovenstående dokumenter, dokumentation og handleplaner.