Nyhedsbrev til speedwayklubber

Kære Speedwayklubber.

 Da vi for godt 14 dage siden sad til vores repræsentantskabsmøde, havde vi ikke på nogen måde forestillet os den situation, som vi står i idag.

Vi efterlever myndighedernes og DIF’s anvisninger i forhold til, at der ingen aktiviteter er foreløbigt frem til 13. april 2020. Det betyder dog, at vi indtil videre fastholder vores turneringsplan med start primo maj 2020.

Vi forventer, at der skal gå ca. 14. dage fra Danmark igen bliver ”lukket op” til turneringen kan starte, da kørerne ud fra et sikkerhedssynspunkt, skal have mulighed for at træne inden turneringen forhåbentligt kommer godt i gang.

Vi skal også have godkendt vores baner, og programsatte kurser skal gennemføres. Der arbejdes allerede nu på optimering af kalender med nye datoer. Vi arbejder også på en plan B, hvis maj ligeledes må aflyses.

I forhold til reglement 12.1 – holdtilmelding, giver vi dispensation til, at bruttotruppens kørere skal have indløst licens senest 1. maj 2020 – og ikke 1. april 2020.

Corona-situationen er meget alvorlig, og det er vores holdning hos såvel DMU som SK-speedway, at vi alle skal udvise agtpågivenhed. Derfor opfordrer vi fortsat på det kraftigste til, at kørerne bør begrænse sine aktiviteter, og overholde myndighedernes anbefalinger, og vi anbefaler derfor på det kraftigste, at man afholder sig fra diverse træninger – både i Danmark, men også i vores nabolande, hvor der desværre ikke pt. er samme restriktioner som i Danmark.

HUSK – jo flere der følger anbefalingerne, jo før kan vi igen komme i gang med vores sædvanlige dagligdag, og dermed også speedwaysæsonen, som vi jo alle venter på.

Sammen er vi stærke – hver for sig. Pas godt på Jer selv og hinanden!

Håber vi ses snart på banerne.

Med sportslig hilsen
SK speedway