Nyt fra SK Enduro august 2023

Den frivillige Enduro sportskommission afholdt mandag d. 28/8 møde om status på sæsonen og igangværende projekter. Nedenfor kan du læse en kort gennemgang af hovedpunkterne.

Ved SK-mødet deltog også DMU’s Sportschef og Enduro landstræner for en indledende dialog om mulige indsatser for at styrke talentudviklingen i dansk enduro.

Her var der enighed om, at der er behov for en målrettet fællesindsats, hvor klubberne skal inddrages for at kunne lave attraktive træningsmiljøer, der får flere unge til at starte til enduro.

I øjeblikket er talentmassen nemlig meget begrænset, som gør det meget svært at løfte nok kørere op på et eliteniveau på sigt, hvor EM- og VM-deltagelse er nødvendig for at få støtte fra Team Danmark.

Sportskommissionen, Sportschefen og Landstræneren vil afholde møder løbende med fokus på planlægning og initiativer, der kan udvide og løfte talentmassen i dansk enduro.

Planlægningen til næste års løb og breddetræninger vil Sportskommissionen også påbegynde snarest. Her blev muligheden også vendt for at lave breddetræninger dagen efter et afholdt løb på samme område, så kørerne kan prøve andre spor af. Man vil dog gerne sikre sig, at nok kørere er interesseret i at deltage i aktiviteter over to dage, før man beslutter at afholde breddetræninger dagen efter de afholdte løb.

I år venter også Grand National i Finnerup d. 22/10 (DM 6), som kan lokke en del deltagere til fra lande som Norge, Sverige og Tyskland. SK håber selvfølgelig også på stor deltagelse fra de danske kørere ved løbet.

Slutteligt er man blevet opmærksom på, at der er opstået forvirring om, hvorvidt SK Enduro har planlagt at tage det alternative tidtagersystem i brug, som man har testet af gennem 2023.

Det er derfor vigtigt for SK Enduro at understrege, at man blot har testet systemet af og at man på nuværende tidspunkt ikke har planer om, at tage det brug i stedet for MyLaps.

SK Enduro er bevidste om, at der er forskellige udfordringer med det alternative transpondersystem, hvilket også er blevet synligt gennem sæsonen, hvor systemet er blevet testet af.

Du kan finde alle referater fra SK Enduro her

Mød SK Enduro

Sportskommissionen i Enduro består af frivillige, der er valgt af DMU’s Enduro klubber.

Kommissionens arbejde består primært i at tilpasse enduro-reglementet, planlægge hver sæson for alle medlemmer og kørere, samt sikre sportens og klubbernes udvikling i Danmark.