Til Trial
Til forside

Nyt fra SK Trial 15 april 24

Sportskommissionen i Trial har mandag d. 15/4 holdt møde med det fortsatte udviklingsarbejde og aktiviteter for sæsonen på dagsordenen.

Første punkt på dagsordenen var datoerne for de kommende breddetræninger for trialkørerne i DMU. Her har Rebild Trialsport og Viborg Trial Klub meldt sig klar til at afholde træninger.

RTS vil i den forbindelse gerne afholde en breddetræning d. 15. eller 16. juni, mens VTK vil afholde en breddetræning efter sommerferien. VTK undersøger stadigvæk en helt konkret dato, som kan komme i løbskalenderen.

I samme omfang undersøger SK Trial, om det er muligt for nogle sjællandske klubber også at afholde en breddetræning.

Dernæst talte man om observatørkurset, som er blevet afprøvet et par gange nu i år. Generelt er feedbacken rigtig god, og mange synes, at kurset klæder dem rigtig godt på, inden de skal være observatører (tidl. bedømmer) til et løb.

Der er også kommet et par forslag til ændringer til kurset, hvor SK Trial snakkede om mulighederne for dette. Og selvom, at man sagtens kan forstå forslagene, som vedrører kursets optimering på smartphone og at have en person til at læse spørgsmålene op i stedet for en computerstemme, holder man fast i formatet, da det er meget lettere at arbejde med, mens det også vil kræve yderligere ressourcer at lave om på formatet.

Det er også blevet påpeget, at der kan være en fejl i kurset, som Jørn Kirkegård undersøger og i så fald får rettet.

Der blev efterfølgende talt om aktiviteter for 2024, hvor Viborg Trial Klub har meldt sig på banen til at afholde Ungdoms DM d. 17/8.

Hans Jørn afholder som tidligere meldt ud også Trial-dommerkursus i maj på sin adresse i Middelfart, hvor de første tilmeldte allerede er kommet. Hvis man er interesseret i at deltage, kan man skrive til Hans Jørn på hj@b-beck.dk.

Man snakkede dertil også om muligheden for at stable et løb på benene engang i denne sæson, hvor trial-kørerne deltager som familie-hold, dvs. forældre/barn eller bedsteforældre/barnebarn etc. Så her vil Thomas Ertmann og Mikkel Høeg arbejde på en model for at arrangere et sådant løb.

Slutteligt havde Hans Jørn undersøgt muligheder for at få produceret skilte til de løbsarrangerende klubber i Trial, hvor han har fået en rigtig god pris. Så dette tilbud arbejdes der videre med, så klubberne kan få nye skilte til deres løb fra SK Trial her i 2024.

Du kan læse hele referatet fra SK Trials møde her.

Mød SK Trial

Sportskommissionen i Trial består af frivillige, der er valgt af DMU’s Trial klubber.

Kommissionens arbejde består primært i at tilpasse trial-reglementet, planlægge hver sæson for alle medlemmer og kørere, samt sikre sportens og klubbernes udvikling i Danmark.