Nyt om corona-situationen i dansk idræt – 19-08

Efter forsamlingsforbuddet forblev på 100, har DIF været i konstant dialog med politikerne på Christiansborg med henblik på mere gunstige forhold for idrætslivet.

Forhandlingerne er i gang om antallet af tilskuere samt flere midler til aflyste arrangementer.

DIF har også særligt haft fokus på videst muligt at mindske forskelsbehandlingen fra myndighederne, der kan forekomme lokalt i landet ved afholdelse af idræts-aktiviteter.

Vi forventer, at DIF kommer med nyt om deres forhandlinger snarest og at man sammen med Kulturministeriet fremlægger opdateret retningslinjer for idrætten i løbet af næste uge.

Som en helt konkret ting vil vi dog gøre opmærksom på, at ind- og udrejsereglerne i Danmark er ændret og løbende ændres, hvorfor man bør holde sig opdateret på Udenrigsministeriets hjemmeside www.UM.dk.

Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte DMU på dmu@dmusport.dk