Organisation

Talent- og Elitesatsning

I DMU´s Talent- og Elitesatsning arbejdes der med at udvikle og forbedre kørernes færdigheder og dermed skabe grundlag for det overordnede mål i satsningen, som er at vinde internationale mesterskabsmedaljer.

For at komme i betragtning skal disse punkter, som udgangspunkt, være opfyldt:

 • Målet for DMU’s Elitesatsning er på sigt at skabe internationale mesterskabsmedaljer i f.eks. VM- og EM-sammenhæng på seniorniveau.
 • Der stilles krav til kørerne i DMU’s Elitesatsning, heriblandt til din egen indsats samt til din familie, økonomi, prioritering af tid, uddannelse, materiel mv.
 • Forud for en optagelse i Talent- og Elitesatsningen, skal du gennemgå en fysisk test, der bekræfter at du er i tilfredsstillende form, hvilket som udgangspunkt er et kondital på 55.
 • Du skal deltage i en hel international mesterskabsserie, så som VM, EM, ADAC, IDM eller spansk mesterskab.
 • I satsningen er der løbende evalueringer og udskiftninger i løbet af året. Ingen kører, som er udtaget ved sæsonstart, er garanteret en plads resten af året. Du skal præstere tilfredsstillende og udvikle dig for at fastholde din plads i truppen.
 • En til to gange årligt vil landstræner og sportschef afholde evalueringsmøde med dig og dit team.
 • Som kører i en DMU-trup kommer du til at indgå en udviklingsaftale med landstræner og sportschef, som beskriver dine mål og udviklingspotentialer. Evalueringsmøderne tager udgangspunkt i udviklingsaftalerne samt din performance.
 • Den enkelte kører udtages af den enkelte landstræner og DMU’s Sportschef. Udpegning og/eller fravalg i forhold til at være i gruppen sker altid med pædagogisk og psykologisk forsvarlighed med en orientering til køreren og kørerens forældre. Skulle der være behov for at få perspektiveret en udtagelse yderligere, er dette muligt.
Fysisk form
 • Du skal være i optimal fysisk form, så dette ikke er en hindring for at deltage i trænings- og løbsaktiviteterne.
 • En til to gange om året vil din fysiske form blive testet, og du skal løbende indrapportere din fysiske træning med eksempelvis et pulsur.
 • En ikke tilfredsstillende fysisk test, accepteres ikke og kan medføre, at du ikke længere er en del af Talent- og Elitesatsningen.
Fremmøde
 • For at sikre de bedste udviklingsbetingelser for dig som kører, er deltagelse i samtlige samlinger et krav. Og afbud accepteres som udgangspunkt ikke.
Materiel
 • Du skal kunne gennemføre samtlige træninger. Din cykel, reservedele skal derfor være i orden hver gang, så du kan bruge tiden på at træne.
Attitude
 • Du skal være villig til at forbedre dig som kører. For Talent- og Elitesatsningen er det ikke bare vigtigt, at du opnår gode resultater på den korte bane. Det er mindst ligeså vigtigt, at du hele tiden har viljen til at udvikle dig og blive bedre.
 • Sagt med andre ord: ”Det handler ikke om, hvor god du er lige nu, men hvor du vil være”. Her er det vigtigt, at du selv tager ansvar sammen med dit team.
 • Er du ikke med i satsningen, men har du mod på det, og kan opfylde ovennævnte betingelser og måske niveauet til det, så tag kontakt til din klubformand, som formidler kontakten videre til landstræneren eller sportschefen.
 • Kravene er mange, men vi hjælper dig gerne med at udfolde dine muligheder og prioritere, så du udvikler dig bedst muligt.

Elitesatsning

Elitesatsningen i motocross er del af DMU’s samlede eliteområde, men med egen økonomi og egen organisationsstruktur. Nedenfor får du en kort gennemgang af organisationen og dens principper.

Landstræner

Landstræneren for DMU Talent & Elite MX er Emil Larsen. Landstræneren planlægger og varetager den daglige/ugentlige træning på landets motorcrossbaner. Dertil arrangerer Emil Larsen DMU’s nationale og internationale træningslejre for de udvalgte Talent & Elitegrupper. Sidst, men ikke mindst, er Emil til stede ved flere nationale og internationale elitearrangementer, hvor kørere fra de udvalgte grupper deltager.

Arbejdet med Talent & Elite har to fokuspunkter: Det første er at sikre medaljer til Danmark i VM-serien MX1, MX2 og VM Women. Det andet punkt er at skabe rammerne for at udvikle DMU’s talent-arbejde, så der er en rød tråd og klar vej fra talent til elite.

DMU opfordrer alle klubber til at optimere deres træningsmiljøer, så kørernes udvikling baseres på anbefalingerne i ATK (aldersrelateret træningskoncept) og der skabes en rød tråd fra klubniveau til landsholdstrupperne. Læs mere på www.dmuatk.dk.

Hvis trænerne i jeres klub ønsker sparring i forhold til at udvikle klubbens træningsmiljø, er man altid velkommen til at kontakte Emil Larsen.

Der afholdes løbende træningssamlinger i både ind- og udland for de udtagne kørere i Talent & Elitetrupperne.

Kørerne tilbydes desuden individuel sparring i forhold til:

 • Fysisk træning
 • Fysiske test
 • Kost og ernæring
 • Mental træning
 • Samt tæt samarbejde med de øvrige kørere, forældre og teams

DNA’et for DMUs Elitesatsning er internationale mesterskabsmedaljer på seniorplan.

For 2024 er det derfor blevet besluttet at skære i antallet af kørere i landstrænerens trupper, for i højere grad at kunne fokusere på de kørere med det største potentiale i forhold til at kunne nå den målsætning på kort og lang sigt:

A Landshold:
Hovedfokus for 2024 er VM MX2 + EMX2 + WMX, hvor det forventes at kørerne   præsterer og leverer topresultater i deres klasse. Det er et krav at kørerne deltager i en fuld mesterskabsserie. Dog kan enkelte oversøiske løb være undtaget.

Atleter:

 • Mikkel Haarup VM MX2
 • William Kleemann VM MX2
 • Sara Andersen WMX
 • Malou Jakobsen WMX
 • Mads Fredsøe EMX2
 • Nicolai Skovbjerg EMX2
 • Magnus Smith
 • Magnus Gregersen
 • Jakob Frandsen

UngdomsTrup: Kørere, der skønnes at have potentiale til A-landshold på længere sigt.  Det er et krav, at kørerne deltager i flere internationale mesterskabsløb i løbet af sæsonen.

En bred gruppe af kørere, som har været igennem ATK systemet. Gruppens deltagere er helt fra 65cc til MX2 atleter, krav til denne gruppe er mere baseret på tidligere resultater og engagement.

Atleter:

 • Jacob Bloch
 • Oliver Hald
 • Frederik Stampe
 • Bertram Thorius
 • Storm Maymann
 • Willads Gordon

Alle henvendelser og spørgsmål vedrørende kørere, træning, trupper, løbsserier m.v., skal komme fra klubtræneren eller klubformanden og rettes til DMU’s Landstræner Emil Larsen.

Kontaktoplysninger:
E-mail: ela@dmusport.dk

Elitesatsning

Danmark har stolte traditioner i speedway. Navne som Ole Olsen, Erik Gundersen, Hans Nielsen, Nicki Pedersen, Niels-Kristian Iversen og Leon Madsen er alle kørere, som er udviklet i den danske talentskole.

Trupper

Talent- og elitearbejdet er struktureret med en række trupper, som året igennem samles til træningssamlinger, testlandskampe mv.

Landstræneroversigt
Landstræner, Nicki Pedersen (500 cc): nicki@nickipedersen.com
Team Coach, Morten Svendsen
Ungdomstræner, Erik Gundersen, Email: erik@gundy.dk (250 og 85 cc)
Sportschef: Søren Andersen, Email: sa@dmusport.dk

Oversigt over trupperne

A-Landshold

 • Leon Madsen
 • Mikkel Michelsen
 • Anders Thomsen
 • Rasmus Jensen

Sub-Elite Team

 • Andreas Lyager
 • Mads Hansen
 • Benjamin Basso

Ungdomslandshold

 • Jesper Knudsen
 • William Drejer
 • Nicolai Heiselberg
 • Bastian Pedersen
 • Villads Nagel
 • Mikkel Andersen

Talentudviklingstrup 250cc

 • Villads Pedersen​ ​
 • Jacob Bølcho​ ​
 • Emil Unnerup
 • Elias Jamil​ ​

Talentudviklingstrup 85cc

 • Elias Jamil​
 • Nilas Stjernegaard Olsen​
 • Victor Christensen​
 • Emil Kierstein Jensen​
 • Emil Unnerup​
 • Tino Stjernegaard Olsen ​
 • Simon Sørensen​
 • Damian Ciplys Petersen

Talent og elite

Der er i en årrække blevet arbejdet målrettet med at bringe danske Road Racing talenter op på internationalt niveau.

Målet er, at danske RR-kørere skal blande sig i kampen om internationale mesterskabsmedaljer, ultimativt verdensmesterskaber under FIM.

For at blive optaget i Elitesatsningen skal der fremsendes et ansøgningsskema.

Inden du søger om optagelse, bedes du orientere dig i Elitesatsningens Struktur og kriterier.

De indkomne ansøgninger vil Talent-og Eliteudvalget vurdere. Udvalget vil med stor interesse gennemlæse ansøgningerne og efterfølgende vende tilbage til hver enkelt ansøger.

Hent ansøgningsskema her

Elitesatsning

Elitesatsningen i trial er del af DMU’s samlede eliteområde, men med egen økonomi og egen organisationsstruktur. Målet er at arbejde målrettet med at udvikle og forbedre kørernes færdigheder og dermed på sigt at bringe danske trial talenter op på internationalt niveau.

Nedenfor får du en kort gennemgang af organisationen og dens principper.

Landsholdet

Landstræneren for DMU Talent & Elite trial er Morten Andersen. Målet med elitesatsningen er på sigt at skabe internationale medaljer. Landstræneren udarbejder sammen med kørerne udviklingsplaner for deres kommende sæsoner, så kørerne får mulighederne for at opnå deres fulde potentiale. Det sikres bl.a. ved, at kørerne får individuelt tilpasset hjælp samt sparring, der sikrer deres udvikling. En del af udviklingen sker også som hold gennem bl.a. træningssamlinger, deltagelse i konkurrencer og i samarbejde med fagfolk.

Hjælpen fra landsholdet indebærer f.eks.

 • Teknik træning
 • Fysiske tests
 • Sparring ift. teams og konkurrencer

I 2022 forventes landsholdet at deltage i individuelle VM-serier, hold-VM samt individuelt EM i kørernes respektive klasser.

Forventninger til kørerne

 • Niveauet i elitetruppen er som minimum:
  • Dansk Elite-klasse for mandlige udøvere
  • Dansk B-klasse for kvindelige udøvere
 • Niveauet for boble-holdet er som minimum:
  • Højeste klasse i ungdomsrækkerne (Junior, ungdom, pige)
 • Kørere, der vil i betragtning til elitetruppen, forventes at deltage i EM og VM.
 • Kørere, der vil i betragtning til boble-holdet, forventes at deltage i udenlandske løb, som f.eks. svenske mesterskaber, nordisk mesterskab, nordtysk mesterskab etc.

Desuden lægges stor vægt på følgende:

 • Attitude
 • Indsats
 • Opbakning fra familie/team
 • Fysik og kondition
 • Resultater
 • Materiel

Trupper

Elite truppen består af de kørere, der både vil og har muligheder for deltage i internationaler stævner herunder EM og VM.

I 2022 består elite truppen af:

 • Regitze Toft
 • Alex Overby

Boble-hold

Boble-holdet består af nogle kørere, som enten ikke ønsker at satse stort nok eller endnu ikke har nået det niveau, som kræves.

Boble holdet er ofte med til træningssamlinger og en vigtig del af den sparring, der er nødvendig for at sikre udvikling. Det er ligeledes også her, at kørere får mulighed for at vise deres engagement. For boble-holdet er det vigtigste ikke, hvad kørernes evner er pt. Men i højere grad, hvad det kan blive til, og et trinbræt til elitetruppen.

I 2022 består boble holdet af:

 • Olivia Brunsvig
 • (Andre kørere med interesse inviteres også. Kontakt landstræneren for mere info om optagelse)

Hjælpere

For landsholdet i trial er det vigtigt med hjælpere. Hjælpere kan have mange funktioner og behøver ikke nødvendigvis at have en baggrund i trial. Kørerne har ofte brug for hjælpere til stævner ”mindere”, men hjælp til fysisk og mentalt træning vægter også højt.

Klubberne

Klubberne er en vigtig del af elitearbejdet.

Klubberne er med til:

 • Indstilling af kørere til landsholdet
 • Indstilling af hjælpere
 • Opbakning til træningssamlinger
 • Inputs og gode ideer?

Spørgsmål er altid velkomne til landstræner Morten Andersen: morten_andersen_800@hotmail.com

Elitesatsning

Elitesatsningen i Enduro er del af DMU’s samlede eliteområde, men med egen økonomi og egen organisationsstruktur. Målet er at arbejde målrettet med at udvikle og forbedre kørernes færdigheder og dermed på sigt, at bringe danske Enduro talenter op på internationalt niveau.

Nedenfor får du en kort gennemgang af organisationen og dens principper.

Landstræner

Landstræneren for DMU Talent & Elite Enduro er Alex Mikkelsen. Landstræneren planlægger og varetager den daglige træning og talentudvikling. Dertil arrangerer Alex Mikkelsen DMU’s nationale og internationale træningslejre for de udvalgte Talent & Elitegrupper. Sidst, men ikke mindst, er Alex til stede ved nationale og internationale elitearrangementer, hvor kørere fra de udvalgte grupper deltager. Arbejdet med Talent & Elite har to fokuspunkter: Det første er på sigt at sikre internationale medaljer til Danmark. Det andet punkt er at skabe rammerne for at udvikle og skabe fokus på DMU’s talent-arbejde, så der er en rød tråd og klar vej fra talent til elite.

Der afholdes året igennem løbende træningssamlinger i både ind- og udland for de udtagne kørere i Talent & Elitetrupperne.

Kørerne tilbydes desuden individuel sparring i forhold til:

 • Fysisk træning
 • Fysiske test
 • Kost og ernæring
 • Mental træning
 • Samt tæt samarbejde med de øvrige kørere, forældre og teams

Et vigtigt fokuspunkt for DMU’s Talent & Elitesatsning er netop samarbejdet mellem kørere, forældre, trænere, teams og ikke mindst elitekommunerne og Team Danmark, samt andre talent og elitetrupper indenfor motorsport.

Landstræner Alex Mikkelsen er ansvarlig for følgende to landsholdstrupper:

Trupper

Talent- og elitearbejdet er struktureret med en række trupper, som året igennem samles til træningssamlinger og får individuel sparring vedrørende udvikling og træning.

Elite
 • Magnus Beck Rasmussen
 • Oliver Schmidt
Talent
 • Nicolaj Thybring

Begge trupper vil have fælles træningssamlinger og sparring, hvor landstræneren vil være i dialog med jer alle.

I satsningen er der løbende evalueringer og udskiftninger i løbet af året. Trupperne er derfor dynamiske og ingen kører, som er udtaget ved sæsonstart, er garanteret en plads resten af året. Du skal præstere tilfredsstillende og udvikle dig for at fastholde din plads i truppen.

Alle henvendelser og spørgsmål vedrørende kørere, træning, trupper, løbsserier m.v., skal komme fra klubformanden og rettes til DMU’s Landstræner Alex Mikkelsen.