Præciserede retningslinjer for udendørsidræt

Ved spørgsmål til nedenstående kan der rettes henvendelse til DMU’s Formand, Jørgen Bitsch, på jorgen.bitsch@gmail.com.

 

Indledningsvis

Der er kommet både præciseret og udvidet retningslinjer i forbindelse med genåbning af udendørsidræt.

Det er dog vigtigt at understrege, at alle former for publikumsarrangementer fortsat ikke er tilladt. Dette fremgår både af de nuværende retningslinjer for udendørsidræt, da de kun gælder træning, samt af regeringens aftaletekst om åbningen af professionel idræt under fase 2, hvor tilskuere ikke er tilladt.

De første retningslinjer for udendørsidræt fra myndighederne var generelt åbne retningslinjer, som de enkelte idrætsforbund måtte tolke for at komme med egne tilpassede retningslinjer til deres klubber.

Åbenheden viste dog at skabe problemer for mange udendørsidrætter, da landets kommuner og politi ligeledes tolkede dem på egen måde, hvor særligt forsamlingsforbuddet er blevet tolket forskelligt.

Nogle steder har man derfor fulgt Rigspolitiets anvisning om, at forsamlingsforbuddet omfatter fællesaktiviteter på et område, hvor vores klubber også har kunnet åbne træningen med DMU’s retningslinjer. Andre steder har man dog tolket det som max. 10 personer på hele området til stor frustration for både os, vores klubber og medlemmer.

Som sagt har DMU ikke været den eneste udendørsidræt med problemet. Derfor har DIF været i dialog med Kulturministeriet, som i går sammen med Rigspolitiet har præciseret retningslinjen:

Må idrætsforeninger og klubber træne udendørs?

Ja, hvis aktiviteterne foregår i grupper af maksimalt 10 personer (inkl. træner og lignende). Hvis der er flere grupper af maksimalt 10 personer til stede på det samme idrætsanlæg, skal det sikres, at der er tilstrækkelig afstand mellem grupperne, så de ikke udgør én samlet gruppe. Det kan f.eks. ske ved, at området deles op i felter med klar afstand imellem hvert felt, så hver gruppe har sit eget felt.

Præciseringen betyder også, at Kulturministeriet er kommet med flere specifikke retningslinjer såsom zoneopdeling samt for håndtering af frivillige/officials (disse kan læses udførligt i Kulturministeriets udmelding her) Alle DMU’s klubber kan derfor træne med nedenstående retningslinjer, der følger Kulturministeriets retningslinjer (og som kan hentes her), såfremt de lokale myndigheder godkender en åbning.

Der vil ikke blive afviklet løb inden d. 8. juni, hvortil vi efterfølgende vil afvente retningslinjerne for ændringer i forsamlingsforbuddet. Dette vil omfatte løb uden publikum.

DMU’s tilpassede retningslinjer

Det forudsættes, at myndighedernes generelle anbefaling om at holde afstand, begrænse den fysiske kontakt mest muligt og sikre god hygiejne overholdes. Ligesom det gælder, at personer med symptomer på sygdom, helbredsmæssige svækkelser eller høj alder ikke bør deltage.

Den enkelte aktive og klub er ansvarlig for, at nedenstående anbefalinger overholdes og beskrives ud fra, hvordan den enkelte klub kan administrere anbefalingerne. Det er fortsat den enkelte klubs ansvar, at eventuelle lokale krav om godkendelse indhentes. Vi er naturligvis til rådighed for yderligere støtte.

Klubberne skal inden åbning forberede følgende punkter:

Klubhuse og faciliteter

 • Der er ikke adgang til området for personer som ikke er involveret i afviklingen af træningen. I bedes opsætte skilte om ”Adgang Forbudt for Uvedkommende” (kan hentes her i A4 og A3)
 • Klubhuse, omklædningsrum, samlingssteder mv. holdes fortsat lukkede, så det alene er den udendørsaktivitet, der udøves, og at medlemmerne efter endt aktivitet tager hjem
 • Omklædning foregår i bilerne
 • Toiletter kan holdes åbne og bør indrettes hensigtsmæssigt, herunder skal tages højde for, at der ikke opstår kødannelse. Dertil skal toiletterne rengøres hyppigt.
 • Redskaber, faste installationer, flag, remedier o. lign. bør ikke anvendes af flere deltagere, og skal rengøres i tilfælde af, at flere personer benytter samme udstyr
 • Der skal foretages hyppig og grundig rengøring af fælles kontaktpunkter, som minimum en gang dagligt, og oftere ved mange berøringer
 • Skraldespande tømmes dagligt, og altid inden de fyldes helt
 • Plakaten med sundhedsmyndighedernes retningslinjer skal hænges synlige steder på klubbens område

Ryttergård og tilmelding

 • Ryttergården skal indrettes således, at det sikres, at der er områder på ca. 60-80 kvm til den enkelte bil, hvis der parkeres biler i ryttergården.
 • Der bør opmærkes med synlige båse/felter samt være mindst 2 meters afstand mellem hver bås.
 • Ryttergården indrettes således, at kørerne i samme træningsgruppe opholder sig /er parkeret i opdelte felter/båse, der ligger ved siden af hinanden, for at undgå krydsende trafik fra kørerne på vej til banen.
 • Tilmeldingen foregår udendørs og der skal opmærkes med nødvendig afstand mellem alle (1 meter)
 • Der skal være mulighed for afspritning af hænder
 • Plakaten med sundhedsmyndighedernes retningslinjer skal hænges synlige steder på klubbens område
 • Tilmelding med Mobile Pay eller anden kontaktløs betaling (kontanter skal undgås)

Antal hjælpere

 • For hver aktiv kører må der kun være en ekstra person med.

Træningen

 • Der skal være en træningsleder pr. bane, hvor der finder træning sted, samt en yderligere træningsleder med ansvar som coronavagt. Disse skal bære fluorescerende veste (og gerne med tekst ”Træningsleder”). Den ene står for træningen som normalt og den anden (coronavagt) er ansvarlig for, at alle overholder de forskellige punkter og specielt, at der hele tiden holdes god afstand mellem alle og at man ikke samles i en flok. Coronavagten behøver ikke TL licens.
 • Der sikres rengøring af den enkelte arbejdsstation, når en frivillig forlader arbejdsstationen, og en anden frivillig skal overtage denne.
 • Små kørere må kun hjælpes med deres sikkerhedsudstyr af egne pårørende. Det er kun træningslederen, der må tilse og hjælpe med sikkerhedsudstyret blandt flere kørere.
 • Træningen gennemføres som normalt, dog med en begrænsning på antal på banen ad gangen med følgende:
  • Motocross: 10 aktive
  • Speedway: 4 aktive
  • Mini RR: 10 aktive
  • Trial: 10 aktive
  • Enduro: 10 aktive
 • Ryttergården anvendes alene med henblik på at klargøre egne aktiviteter, og det er ikke tilladt at gruppere sig med andre aktive, så der er tale om en ”forsamling”.
 • Ryttergården bør opdeles i synlige felter/båse med mindst 2 meters afstand mellem hver felt/bås
 • Maksimalt antal aktive i ryttergården:
  • Motocross: 30 aktive – under forudsætning at afstanden som angivet ovenfor kan overholdes.  Ellers skal klubben justere til det antal, der er plads til i Ryttergården.
  • Speedway: 16 aktive – som der er plads til i Ryttergården og der skal være mindst 4 meter afsat til hver kører, altså mindst 4×4 meter. Alternativt kan klubbens øvrige udendørs arealer tages i brug.
  • Mini RR: 20 aktive
  • Trial: 20 aktive
  • Enduro: 20 aktive
 • Klubberne er ansvarlige for at etablere et system for tilmeldingen til træning for at sikre ovenstående overholdes og undgå overlap af fysisk fremmøde på klubbens arealer, der overstiger det tilladte antal deltagere.

Herunder er information fra Sundhedsministeriet for udendørsaktiviteter (Plakaten kan hentes her)