Regler for træning og ophold på baneanlægget

Kære medlemmer – læs venligst følgende skriv fra Sportskommission MX omkring regler for træning og ophold på baneanlægget.

Kære motocrossudøvere, mekanikere, trænere og hjælpere

Vi har et problem!

Alt for mange personer (gæster, medhjælpere m. flere) færdes på baneanlæggene imellem sporene og på hoppene under træning og udsætter dermed sig selv og kørerne for en unødig risiko for styrt med alvorlige konsekvenser.

Ophold på baneanlægget må kun foregå i afmærkede områder og efter træningslederens anvisninger.

Hvorfor det?

Vi skal undgå, at der er uvedkommende personer på baneanlægget under træning, som kan medføre et styrt eller en påkørsel. Dette er en stor sikkerhedsrisiko, som må og skal undgås.

På flagposter må der kun opholde sig officials, som er udpeget og tilmeldt ved træningslederen.

Træningslederen skal ved træningens start vurdere, om der er behov for ekstra officials på banen til undsætning. Det kan f.eks. være ved træningen med minikørere. Disse officials skal forud for træningens start udpeges af træningslederen.

Træningslederen kan give bemyndigelse til, at personer opholder sig på banen under træning og iført synlighedsvest.

Træningslederen har bemyndigelse til at bortvise personer, såfremt de ikke overholder reglerne for ophold på baneanlægget.

Træningslederen opfordres til at indberette til Sportskommissionen, hvis en person gentagne gange ikke respekterer anvisningerne eller er blevet bortvist.

Klubben har ansvar for at tydeliggøre, hvor gæster og medhjælpere må opholde sig på baneanlægget.

Med venlig hilsen
MX Sportskommission