Til Road Race

Maskinkort

For at opnå starttilladelse kræves der et gyldigt maskinkort. Maskinkortet er obligatorisk i alle nordiske lande.

Download ansøgningsblanketten her

Udfyld ansøgningen til maskinkort her og send det derefter til sholm53@gmail.com.

Se alle kontaktpersoner nederst på siden.

Reglement

32.1 Maskinkort

For at opnå starttilladelse kræves der et gyldigt maskinkort. Maskinkortet er obligatorisk i alle nordiske lande.

Maskinkortet beskriver den motorcykel, som kortet er udstedt til, herunder hvilken klasse, den kan deltage i, samt de tekniske specifikationer for maskinen, identifikationsnumre og andet.

32.2 Dansk Classic Maskinkomite

Danske Classic Maskinkomite (Maskinkomiteen) er et sportsudvalg under Sportskommission Road Racing og Drag Racing. Maskinkomiteens medlemmer skal ansøge om optagelse i komiteen i forbindelse med repræsentantskabsmødet. Sportskommissionen vil derefter nedsætte komiteen.

Maskinkomiteens medlemmer er teknisk kyndige personer med hvert deres speciale indenfor Classic Road Racing som arbejder for at motorcyklerne fremtræder med tidstypisk udseende samt at gældende reglement i øvrigt overholdes.

32.3 Maskinkomiteens opgaver

Komiteen udsteder maskinkort og har til formål at vurdere de motorcykler som deltager i classic road racing for at sikre at motorcyklerne bliver indplaceret i den korrekte klasse samt tilstræbe at motorcyklerne i øvrigt opfylder gældende krav jf. reglementet for classic road racing.’

Maskinkomiteen arbejder sammen med de øvrige nordiske lande omkring reglementet for Classic Road Racing, således at reglementerne er ens i de 4 Nordiske lande og muliggør et Nordisk Mesterskab. Reglementet er udfærdiget på engelsk og kan findes på DMU hjemmesiden.

Der udstedes ens udseende fælles Nordisk Maskinkort og ansøgningerne efterses i alle 4 lande før et maskinkort kan udstedes.

Maskinkomiteen kan også inddrage et maskinkort

Maskinkomiteen kan til enhver tid udbede sig dokumentation på motorcykler og komponenter.

Foretages der ændringer på motorcyklen skal ændringerne præsenteres for maskinkomiteen og evt. opdatering af maskinkortet foretages.

Skema til ansøgning om maskinkort forefindes på DMU hjemmesiden, og indeholder en anvisning på ansøgningsproceduren. Vær opmærksom på at der kan gå 4 uger fra der ansøges, til man tidligst kan forvente at modtage et maskinkort.

Er der tvivlsspørgsmål om en cykel eller en komponent er lovlig til den ansøgte klasse, så er det suverænt Maskinkomiteen, som afgør dette spørgsmål.

Maskinkomiteen samarbejder med chefen for Teknisk Kontrol ved stævner.

34.2 Maskinkort

Der henvises til 32.1 til 32.3.

Classic Maskinkomitéen

Koordinator
Søren Holm
Email: sholm53@gmail.com
Tlf: 0045 4014 4488

Sidevogne og diverse
Teddy Schultz
Email: teddy@schultzerne.dk
Tlf: 0045 4016 9811

Japanske
Claus Tarum
Email: tarumotor@gmail.com
Tlf: 0045 3020 4614

Engelske
Per Bach
Email: per_bach@privat.dk
Tlf: 0045 2420 0829

50 ccm
Danni Lau Nielsen
Email: danni@hadsten-tip.dk
Tlf: 0045 2083 9757

Italienske og Europæiske
Allan Poulsen
Email: allanpoulsen@hotmail.com
Tlf: 0045 6170 6079

Classic Klasserepræsentanter

Klasse 2Ba og 2Bw  50 ccm
Søren Mortensen
Email: kbhskm@hotmail.com
Tlf: 29 93 06 38

Magnus Burkal
Email: mau_burkal@hotmail.com
Tlf: 28 14 90 76

Klasse 3 og 4
Peter Jørgensen
Email: tynd@mail.dk
Tlf: 0045 2933 0166

Klasse 5
Lars Sandberg
Email: lars.g50@telia.com
0046 76720 8232

Klasse 6
Torben “Geser”
Email: geserhansen@gmail.com
Tlf: 0045 2537 1146

Klasse 7A og 7B
Peter Jørgensen
Email: tynd@gmail.com
Tlf: 0045 2933 0166

Klasse 7C F1 og 7C F2
Søren Hannibal
Email: soren.hannibal@gmail.com
Tlf: 0045 4011 1722

Klasse 7D supersport og 7D superbike
Søren Hannibal
Email: soren.hannibal@gmail.com
Tlf: 0045 4011 1722

Klasse 8 Sidevogne
Kim Caspersen
Email: kim.caspersen@mail.dk
Tlf: 0045 2337 2836