Til Road Race

Priser for licenser i Road Racing

Her finder du oversigter over de forskellige klasser i Road Racing samt licenspriser.

Når du er meldt ind i en klub, kan du købe et kører-licens i DMU’s medlemssystem. Her logger du ind med dit licens-nummer og kodeord, som din klub har hjulpet dig med at oprette, og køber det rigtige licens under fanebladet Licensbestilling.

Få licenser til flere sportsgrene

Du skal købe en licens for hver sportsgren, som du dyrker under DMU.

Men du får prisen for din første licens i rabat ved køb af dine næste licenser. Så hvis du køber flere licenser indenfor samme år, vil systemet sidst i betalingen reducere prisen på dit næste licens ud fra beløbet fra dit første licenskøb, og den eneste yderligere omkostning består af 100 kr. i gebyr for hver ekstra licens, du køber.

Indslusningslicens:

For nye kørere samt kørere, der ikke har haft licens i DMU i minimum 3 år. Licensen gælder til træning og løb på DMU’s godkendte baner.

Har man købt indslusningslicens efter 1. august i det indeværende år, er det muligt at købe en indslusningslicens igen for hele det efterfølgende år.

Licenspris:

650,00 kr.

Mini-licens:

Ved førstegangsudstedelse af licens, samt ved genudstedelse efter 3 års pause eller mere, skal der aflægges baneprøve.

Licenspriser:

650,00 kr. (3-12 år)

975,00 kr. (13-17 år)

1550,00 kr. (+18 år)

Licens:

Ved førstegangsudstedelse af licens, samt ved genudstedelse efter 3 års pause eller mere, skal der aflægges baneprøve.

Klasse:

A-klasse
B-klasse

Licenspriser:

1300,00 kr. (13-17 år)

1950,00 kr. (+18 år)

Licens:

Udstedes til kørere, som ønsker at deltage i træning og konkurrence, hvor der anvendes maskiner, som er fremstillede før 1973. Ved
førstegangsudstedelse af licens, samt ved genudstedelse efter 3 års pause eller mere, skal der aflægges baneprøve.

Licenspriser:

1300,00 kr. (13-17 år)

1950,00 kr. (+18 år)

Licensbetingelser i road racing

I april 2017 blev der lavet en række ændringer til bestilling af licens samt kørsel i udlandet. Det betyder også, at når du skal købe licens, så er der en række betingelser, du skal have læst og godkendt, inden du køber licens under DMU’s licensbestillings-portal.

Nedenfor kan du læse om de nye betingelser.

Betingelser til licensbestilling

  1. ”Konkurrenceregler” vil i et e-learningprogram altid ligge tilgængeligt på DMU’s website, så du kan orientere dig om de vigtigste regler. Klik her og tilgå e-learningprogrammet.
  2. Som ny kører skal du altid efter kørermødet henvende dig til stævnelederen med henblik på yderligere instruktion og eventuel masterkørsel.
  3. Du er som kører altid selv ansvarlig for at dit tekniske og personlige udstyr er i orden, da det ikke er sikkert, at der er kontrol ved stævnet.
  4. Licensen giver fuld forsikringsdækning, uanset hvem arrangøren er, så længe at der skal være ambulance til rådighed ved stævnet overholdes.
  5. I tilfælde af uheld, skal køreren selv udfylde en skadesanmeldelse på samme måde som træningslederen gør ved udenlandske arrangementer. Denne skal sendes/afleveres til kontoret. Find skadesanmeldelse ved at klikke.

Betingelser for kørsel i udlandet

Skal du deltage i løb eller træninger i udlandet, så gælder samme betingelser som i Danmark. Se betingelser ovenfor. Det betyder, at der ikke er følgende krav:

  • Ingen krav om godkendt bane
  • Ingen krav om godkendelse af arrangement hos FIM eller FIM Europe
  • Intet krav om deltagelse af træningsleder, da det er kørerens ansvar

Derimod skal følgende være på plads, inden du deltager i løb eller træning i udlandet:

  • Du skal modtage en starttilladelse fra Danmarks Motor Union, hvor dit licensnummer fremgår, ligesom at der i tilladelsen fremgår, at din forsikring dækker i udlandet.
  • I DMU’s generelle forsikringsoversigt kan du se, hvordan din DMU-forsikring dækker under løb og træning i udlandet. Klik her og se forsikringsoversigten.