Priser for licenser i Road Racing

Her finder du oversigter over de forskellige klasser i Road Racing samt licenspriser.

Når du er meldt ind i en klub, kan du købe et kører-licens i DMU’s medlemssystem. Her logger du ind med dit licens-nummer og kodeord, som din klub har hjulpet dig med at oprette, og køber det rigtige licens under fanebladet Licensbestilling.

Hos DMU betaler du kun for dit dyreste licens. Det vil sige, at du sagtens kan købe flere licenser i løbet af en sæson uden de store omkostninger. Du kan se/vise dit klubmedlemskab og dine kører- og officiallicenser i DMU’s app. Hvis man ønsker at få printet og tilsendt et plastik licenskort er der et gebyr på 200 kr.

Mangler du dit licens? – læs mere her

Indslusningslicens:

For nye kørere samt kørere, der ikke har haft licens i DMU i minimum 3 år. Licensen gælder til træning og løb på DMU’s godkendte baner.

Har man købt indslusningslicens efter 1. august i det indeværende år, er det muligt at købe en indslusningslicens igen for hele det efterfølgende år.

Licenspris:

300,00 kr.

Mini-licens:

Ved førstegangsudstedelse af licens, samt ved genudstedelse efter 3 års pause eller mere, skal der aflægges baneprøve.

Licenspriser:

500,00 kr. (3-12 år)

750,00 kr. (13-17 år)

1200,00 kr. (+18 år)

Pay-as-you-go-licens (Mini)

Mini-kørere kan erhverve licens, hvor man kun betaler pr. deltagelse i løb og træning. Vi kalder det en pay-as-you-go-model.

Licenset koster 15 kr. i administrationsgebyr. Inden for et par uger modtager man et licenskort, som skal medbringes til træning og løb.

På banen betaler man 25 kr. for træning og 50 kr. løb til DMU’s MobilePay #59816. Husk at skrive navn, licensnummer og ”Road Race” i betalingens kommentarfelt i appen.

Bestilling:

Online:
1. Først skal man meldes ind i en klub (hvis man ikke er det i forvejen).
a. https://shop.dmusport.dk/
2. Du modtager nu en velkomstmail med licensnummer og password.
3. Gå ind på https://fs.dmusport.dk/log-ind
4. Tryk: ”Licensbestilling” – ”Gratis/særpris” – ”Road Racing” – ”Mini Licens pay-as-you-go”

Licens:

Ved førstegangsudstedelse af licens, samt ved genudstedelse efter 3 års pause eller mere, skal der aflægges baneprøve.

Klasse:

A-klasse
B-klasse

Licenspriser:

1075,00 kr. (13-17 år)

1800,00 kr. (+18 år)

Licens:

Udstedes til kørere, som ønsker at deltage i træning og konkurrence, hvor der anvendes maskiner, som er fremstillede før 1973. Ved
førstegangsudstedelse af licens, samt ved genudstedelse efter 3 års pause eller mere, skal der aflægges baneprøve.

Licenspriser:

1075,00 kr. (13-17 år)

1800,00 kr. (+18 år)

Licensbetingelser i road racing

I april 2017 blev der lavet en række ændringer til bestilling af licens samt kørsel i udlandet. Det betyder også, at når du skal købe licens, så er der en række betingelser, du skal have læst og godkendt, inden du køber licens under DMU’s licensbestillings-portal.

Nedenfor kan du læse om de nye betingelser.

Betingelser til licensbestilling

  1. ”Konkurrenceregler” vil i et e-learningprogram altid ligge tilgængeligt på DMU’s website, så du kan orientere dig om de vigtigste regler. Klik her og tilgå e-learningprogrammet.
  2. Som ny kører skal du altid efter kørermødet henvende dig til stævnelederen med henblik på yderligere instruktion og eventuel masterkørsel.
  3. Du er som kører altid selv ansvarlig for at dit tekniske og personlige udstyr er i orden, da det ikke er sikkert, at der er kontrol ved stævnet.
  4. Licensen giver fuld forsikringsdækning, uanset hvem arrangøren er, så længe at der skal være ambulance til rådighed ved stævnet overholdes.
  5. I tilfælde af uheld, skal køreren selv udfylde en skadesanmeldelse på samme måde som træningslederen gør ved udenlandske arrangementer. Denne skal sendes/afleveres til kontoret. Find skadesanmeldelse ved at klikke.

Betingelser for kørsel i udlandet

Skal du deltage i løb eller træninger i udlandet, så gælder samme betingelser som i Danmark. Se betingelser ovenfor. Det betyder, at der ikke er følgende krav:

  • Ingen krav om godkendt bane
  • Ingen krav om godkendelse af arrangement hos FIM eller FIM Europe
  • Intet krav om deltagelse af træningsleder, da det er kørerens ansvar

Derimod skal følgende være på plads, inden du deltager i løb eller træning i udlandet:

  • Du skal modtage en starttilladelse fra Danmarks Motor Union, hvor dit licensnummer fremgår, ligesom at der i tilladelsen fremgår, at din forsikring dækker i udlandet.
  • I DMU’s generelle forsikringsoversigt kan du se, hvordan din DMU-forsikring dækker under løb og træning i udlandet. Klik her og se forsikringsoversigten.