Priser for licenser i Road Racing

Her finder du oversigter over de forskellige klasser i Road Racing samt licenspriser.

Når du er meldt ind i en klub, kan du købe et kører-licens i DMU’s medlemssystem. Her logger du ind med dit licens-nummer og kodeord, som din klub har hjulpet dig med at oprette, og køber det rigtige licens under fanebladet Licensbestilling.

Hos DMU betaler du kun for dit dyreste licens. Det vil sige, at du sagtens kan købe flere licenser i løbet af en sæson samt på den måde ”opgradere” dit træningslicens til et konkurrencelicens, hvor du kun betaler differencen + 100 kr. i administrationsgebyr for at få tilsendt et nyt licenskort.

OBS: Siden d. 20/6 har DMU halveret de nedenstående licenspriser samt gjort indslusningslicensen gratis.

Indslusningslicens

Indslusningslicens:

For nye kørere samt kørere, der ikke har haft licens i DMU i minimum 3 år. Licensen gælder til træning og løb på DMU’s godkendte baner.

Licenspris:

300,00 kr.

Mini Road Race

Mini-licens:

Ved førstegangsudstedelse af licens, samt ved genudstedelse efter 3 års pause eller mere, skal der aflægges baneprøve.

Licenspriser:

500,00 kr. (3-12 år)

750,00 kr. (13-17 år)

1200,00 kr. (+18 år)

Mini - Pay As You Go

Pay-as-you-go-licens (Mini)

Mini-kørere kan erhverve licens, hvor man kun betaler pr. deltagelse i løb og træning. Vi kalder det en pay-as-you-go-model.

Licenset koster 15 kr. i administrationsgebyr. Inden for et par uger modtager man et licenskort, som skal medbringes til træning og løb.

På banen betaler man 25 kr. for træning og 50 kr. løb til DMU’s MobilePay #59816. Husk at skrive navn, licensnummer og ”Road Race” i betalingens kommentarfelt i appen.

Bestilling:

Online:
1. Først skal man meldes ind i en klub (hvis man ikke er det i forvejen).
a. https://shop.dmusport.dk/
2. Du modtager nu en velkomstmail med licensnummer og password.
3. Gå ind på https://fs.dmusport.dk/log-ind
4. Tryk: ”Licensbestilling” – ”Gratis/særpris” – ”Road Racing” – ”Mini Licens pay-as-you-go”

Offline:
1. Først skal man meldes ind i en klub (hvis man ikke er det i forvejen).
2. Udfyld midlertidig licens-ark her.
3. Betal Pay-as-you-go-licens (15 kr.) til DMU MobilePay #59816. Husk at skrive navn, licensnummer og ”Road Race” i betalingens kommentarfelt i appen.
4. Du er nu klar til træning/løb.
5. Stævneleder sender udfyldt licens-ark til dmu@dmusport.dk

+13 år Road Racing moderne

Licens:

Ved førstegangsudstedelse af licens, samt ved genudstedelse efter 3 års pause eller mere, skal der aflægges baneprøve.

Klasse:

A-klasse
B-klasse

Licenspriser:

1300,00 kr. (13-17 år)

2300,00 kr. (+18 år)

Classic Vintage

Licens:

Udstedes til kørere, som ønsker at deltage i træning og konkurrence, hvor der anvendes maskiner, som er fremstillede før 1973. Ved
førstegangsudstedelse af licens, samt ved genudstedelse efter 3 års pause eller mere, skal der aflægges baneprøve.

Licenspriser:

1300,00 kr. (13-17 år)

2300,00 kr. (+18 år)

Træningslicens (+13 år)

Træningslicens:

For kørere, der ikke deltager i konkurrencer, men som udelukkende ønsker at træne på baner godkendt af DMU. Licenset
gælder kun til DMU godkendte arrangementer. Licensen giver adgang til almindelig fri træning og træningsløb. Licenset giver ikke adgang til deltagelse i DM eller DMU Cup. Der skal ikke aflægges baneprøve.

Licenspriser:

750,00 kr. (13-17 år)

1200,00 kr. (+18 år)

Endagslicens til løb

Endagslicens til løb 

For kørere med gyldigt træningslicens, som ønsker at deltage i ét løbsarrangement. Licensen gælder hele løbsarrangementet (også såfremt det afvikles over flere dage). En endagslicens gælder 14 dage fra købsdato.

Licenspriser:

175,00 kr. (3-12 år)

350,00 kr. (13-17 år)

350,00 kr. (+18 år)

Licensbetingelser i road racing

I april 2017 blev der lavet en række ændringer til bestilling af licens samt kørsel i udlandet. Det betyder også, at når du skal købe licens, så er der en række betingelser, du skal have læst og godkendt, inden du køber licens under DMU’s licensbestillings-portal.

Nedenfor kan du læse om de nye betingelser.

Betingelser til licensbestilling

 1. ”Konkurrenceregler” vil i et e-learningprogram altid ligge tilgængeligt på DMU’s website, så du kan orientere dig om de vigtigste regler. Klik her og tilgå e-learningprogrammet.
 2. Som ny kører skal du altid efter kørermødet henvende dig til stævnelederen med henblik på yderligere instruktion og eventuel masterkørsel.
 3. Du er som kører altid selv ansvarlig for at dit tekniske og personlige udstyr er i orden, da det ikke er sikkert, at der er kontrol ved stævnet.
 4. Træningslicenser giver ikke mulighed for deltagelse i løb. Ønsker du at køre løb, skal du som tillæg indløse en One-Race licens.
 5. Licensen giver fuld forsikringsdækning, uanset hvem arrangøren er, så længe at der skal være ambulance til rådighed ved stævnet overholdes.
 6. I tilfælde af uheld, skal køreren selv udfylde en skadesanmeldelse på samme måde som træningslederen gør ved udenlandske arrangementer. Denne skal sendes/afleveres til kontoret. Find skadesanmeldelse ved at klikke.

Betingelser for kørsel i udlandet

Skal du deltage i løb eller træninger i udlandet, så gælder samme betingelser som i Danmark. Se betingelser ovenfor. Det betyder, at der ikke er følgende krav:

 • Ingen krav om godkendt bane
 • Ingen krav om godkendelse af arrangement hos FIM eller FIM Europe
 • Intet krav om deltagelse af træningsleder, da det er kørerens ansvar

Derimod skal følgende være på plads, inden du deltager i løb eller træning i udlandet:

 • Du skal modtage en starttilladelse fra Danmarks Motor Union, hvor dit licensnummer fremgår, ligesom at der i tilladelsen fremgår, at din forsikring dækker i udlandet.
 • I DMU’s generelle forsikringsoversigt kan du se, hvordan din DMU-forsikring dækker under løb og træning i udlandet. Klik her og se forsikringsoversigten.