Søg ny pulje nyskabende aktiviteter fra coronatiden

Coronapandemien vendte op og ned på alting, og mange steder i landet fandt foreninger, NGO’er og andre grupper af frivillige på helt nye aktiviteter i andre rammer end de sædvanlige.

Aktiviteter som det er værd enten at genoptage, fastholde eller måske endda bygge videre på, fordi de kan bidrage til at skabe bedre livskvalitet også efter pandemien.

Gennem puljen ’De nye folkerum’ giver Realdania nu mulighed for at søge op til 100.000 kr. til at videreføre jeres gode aktiviteter inden for fokusområderne kulturen i nye rammer.

Videncenter for Folkeoplysning samarbejder med Realdania om at udbrede kendskabet til puljen, og I kan læse mere om puljen og muligheden for at søge støtte på www.vifo.dk/folkerum

For foreninger er fokus på ”Fremtidens foreningsliv”

Denne pulje er for foreninger, som har fundet bedre måder at drive forening på med nye aktiviteter, alternativ brug af faciliteter, kommunikation eller den måde, foreningen eller aktiviteterne er organiseret på.

Det kunne være jer, der har opfundet nye systemer og strukturer, nye måder at lave hold på – eller måske endda helt nye sportsgrene.

Vi kigger efter projekter og aktiviteter, som for eksempel:

  • Gør det nemt at tilpasse rum og faciliteter til forskellige typer af fællesskaber og aktiviteter
  • Skaber nye tilbud til foreningens medlemmer, eller som er nået ud til nye målgrupper, der ikke normalt deltager i foreningslivet
  • Skaber nye (online) kanaler for dialog med og mellem medlemmer og frivillige
  • Styrker arbejdet i foreningen ved at nytænke samarbejdsformer og måden, foreningen er organiseret på

Relevante links: