Til Speedway

Kontaktpersoner speedway

På denne side finder du kontaktpersoner for Speedway i DMU.

Bemærk, at du kan få svar på langt de fleste spørgsmål i din egen klub, så brug din klub, hvis du er i tvivl eller har brug for et godt råd – de vil gerne hjælpe dig videre.

Sportskommission Speedway

Sportskommission (SK) Speedway varetager med ansvar overfor DMU’s hovedbestyrelse den daglige ledelse af de sportslige aktiviteter tilknyttet kommissionen. Kommissionen består af tre direkte valgte medlemmer. Formanden samt et konstitueret medlem fra kommissionen har direkte sæde i DMU’s Hovedbestyrelse.

Sportskommission Speedway omfatter sportsdisciplinerne Speedway, Speedway Sidecar, Græsbane og Langbane.

Den valgte bestyrelse af frivillige varetager ikke aktiviteterne alene. Den daglige administration af sportsgrenen(e) er i vidt omfang lagt ud til andre dele af den frivillige organisation, nærmere bestemt en række sportsudvalg.

Kontakt SK Speedway ved spørgsmål om speedway-reglementet, op- og nedrykning i maskinklasser, udstyr og maskine, m.m.

Kommissionsformand
Erik Vinther
Formand@skspeedway.dk

Kommissionsmedlem
Svend Jacobsen
B.S.Jacobsen@outlook.dk

Kommissionsmedlem
Brian Berthelsen
BB@skspeedway.dk

Kommissionsmedlem
Thorkild Vestergård
tv@taspw.dk

Sportsudvalg Speedway

Nedenfor kan du se en oversigt over de sportsudvalg, som er etableret i Sportskommission Speedway samt finde kontaktoplysninger.

Alle henvendelser skal ske til den angivne mailadresse:

Reglementsudvalg (reglement@suspw.dk)
Formand: Thorkild Vestergård (HoSK)
Medlem: Bjarne Sørensen (MSC)

Rekrutterings- og Udviklingsudvalg (udvikling@suspw.dk)
Formand: Erik Vinther (FMK)
Medlem: Christian Brink (SMK)

Teknisk udvalg (teknik@suspw.dk)
Formand: Per Paarup Wiekhorst (EMS)
Medlem: Jens Pedersen (HSK)
Medlem: Jens Kjærgaard (FMK)
Medlem: Jimmy Munk Jensen (HSK)
Medlem: Mike Ebæk (FMK)
Medlem: Allan Jensen (HSK)
Medlem: Ruben Biinfeldt (BMS)

TA DT/DSL (ta@suspw.dk)
Formand: Thorkild Vestergård (HoSK)
Medlem: Ib Christiansen (VSK)
Medlem: Lars Christensen (VBMK)

Banesyn, Miljø- og Sikkerhedsudvalg (bane@suspw.dk)
Formand: Leif Petersen (SSK)
Medlem: Bent Thomadsen (KSC)
Medlem: Ole Lange (KSC)
Medlem: Kjeld Imer (BSC)
Medlem: Jesper Jensen (SMG)
Medlem: Jack Berlin (VBMK)
Medlem: Johnny Hvidtfeldt (GSK)
Medlem: Morten Qvistgaard (GSP)
Medlem: Niki Strandholt (GSP)
Medlem: Robert Axelsen (KSC)

Kalenderudvalg (kalender@suspw.dk)
Formand: Thorkild Vestergård (HoSK)
Medlem: Torben Hansen (SMK)

Oldboysforeningen (johnnyp@outlook.dk)
Formand: Johnny Poulsen (SSC)
Næstformand: Palle Nielsen (SSC)
Kasserer: Kjeld Hansen (BSC)

Dommerudvalg
Formand: Poul Erik Nielsen (HSK)
Medlem: Bent Thomadsen (KSC)
Medlem: Svend Jakobsen

Medlemmer af Sportsudvalgene er indstillet til posterne samt udnævnt og godkendt af den pågældende sportskommissions samt hovedbestyrelsen. Reglerne for valg til Sportsudvalgene fremgår af DMU’s vedtægter.

Andre Speedway-kontakter

Sportskoordinator
Jesper Søe Bergmann
E-mail: jsb@dmusport.dk

Find kontakter til landstrænerne her

Kalender og DT
Thorkild Vestergaard
E-mail: tv@taspw.dk

Har du materiale, som henvender sig til speedway-interesserede læsere, så send en mail til DMU’s Speedway-webmaster. Vær opmærksom på, at DMUsport.dk forbeholder sig ret til ikke at bringe, eller alternativt redigere i, fremsendt materiale.