Sider

AES Kontrol

Info til kørere

AES Kontrol
”AES” er betegnelsen for DMU’s kontrollører for alkohol og euforiserende stoffer, der uanmeldt besøger træninger og løb for at tage prøver på kørerne og officials.

DMU har frivillige kontrollører fordelt i hele Danmark, der kører ud til banerne i deres områder og gennemfører tests for at håndhæve vores nultolerance overfor kørere eller officials brug af alkohol eller euforiserende stoffer.

Læs også DMU’s folder: Samtaler om rusmidler i motorsporten

Procedure ganske kort

Kører og officials kan testes indenfor en række tidspunkter, men generelt anbefales det, at kørere testes inden første træning/første programpunkt.

Testen skal foregå i et separat lokale, (eller lignende, hvis der ikke er lokaler til rådighed) med udpeget vidne af prøvetager.

Testpersonen skal være under opsyn under hele testen og straks, når resultatet foreligger, informeres om resultatet og i givet fald, at testen er positiv.

Hvis første prøve (prøve A) er positiv, tages en ny prøve (prøve B). Er prøve B ligeledes positiv, anses testen som positiv. Er B-prøven negativ tages en tredje test. Resultatet af den tredje test afgør i så fald, om testpersonen anses som værende påvirket af alkohol eller euforiserende stoffer.

Prøvetager samt vidne er underlagt tavshedspligt. Den ansvarlige prøvetager udfylder kontrol skema og sikrer underskrift fra testperson og vidne.

En positiv test betyder udelukkelse for resten af dagen, samt indberetning til Disciplinærnævn for endelig sanktion.