Tak for en god trial-sæson, vi ses i 2024

Julefreden er så småt begyndt at sænke sig i trial Danmark, men ikke helt, da der stadig er nogle få seje, som hænger i rundt omkring med træningen.

Og netop træningen er nok det allervigtige, vi har at tilbyde i trialsporten. Det er det, der holder liv i klubberne, og det, der tiltrækker nye medlemmer.

Vi kan også se at muligheden for at tilbyde en træner rimeligt fast, er en af de faktorer, der kan tiltrække særligt nye kørere. For med netop de nye kørere er det meget vigtigt, at de først bliver hjulpet godt i gang, og derefter bliver ”holdt i hånden” i måske et halvt år. Hvis ikke vi gør det, er der stor risiko for, at disse nye kørere mister lysten igen, og det er nu engang lettere at beholde en klubkammerat, end at skaffe en ny.

Selvfølgelig skal vi samtidig huske, at Trial er en konkurrencesport, og klubbernes trialstævner er det, der samler os på tværs af klubber og landsdele, og er, når det kommer til stykket, sporten kernes.

Tilslutningen til trialstævnerne i 2023 her været god, men der er meget stor forskel i klubberne på, hvor mange der dyrker trial som en sport og deltager i stævnerne, og hvor mange, der blot benytter trial som hygge og rekreation.

Forskellen skyldes nok i høj grad historie og kultur ude i klubberne, og det ene er ikke mere rigtigt end det andet. Men man skal huske, at stævnerne ofte er en vigtig del af økonomien i de løbsarrangerende klubber, og der er heller ingen tvivl om, at afholdelse af stævner kan være medvirkende til klubbernes udvikling. Netop derfor er det vigtigt, at kørerne bakker op om stævnerne, både som deltager, men i høj grad også som hjælpere, når det er ens egen klub der afvikler stævnet.

Nu kigger vi ind i 2024, med et fantastisk udgangspunkt og vores nok bedste licenstal nogensinde. Ikke mindre end 167 har haft licens i 2023. (Det er korrekt, at tallet var lidt højere under Corona, men der var en del “engangs-kørere”, som vi aldrig så).

Til 2024 er der en rigtig god løbskalender på plads, reglementet er på plads, med kun en mindre ændring, hvor det er besluttet, at C-klassen skal have lidt mere udfordring, og skal nu som Classic køre de hvide pile.

I kommissionen skal vi til marts have fundet et nyt medlem i kommissionen, da Kim Hirschgaard har meddelt, at han stopper til DMU’s repræsentantskabsmøde. Så vi vil jo gerne have et nyt medlem.

Den ideelle kandidat er én, der kommer ude i miljøet, altså kommer ud til stævnerne, kører måske selv, og én, der ved, hvad der rører sig, og er synlig til en snak med kørerne. Det er vigtigt at forstå, at man er ikke medlem i kommissionen for en klub eller landsdel, men man er medlem for sporten. Det forventes også, at man vil bidrage ikke kun med at få en ide, men også med at få den ført ud i livet. Så vi håber, at der vil være nogen, der er klar til at hjælpe.

For mit eget vedkommende, startede mit frivillige arbejde i trialsporten i starten af 80’erne, hvorefter jeg blev formand i det, vi dengang kaldte et sportsudvalg. Et udvalg, som var under MX helt frem til 2010, hvor vi fik vores “egen” kommission sammen med Enduro, og jeg samtidig fik plads i DMU’s hovedbestyrelse. Senest fik vi jo vores egen kommission i 2022, da Off-track blev delt i Enduro og trial. Så omkring 35 år i spidsen for dansk trial er det vel blevet til.

Jeg har altid givet udtryk for, at et af de frivillige bestyrelsers største problemer, uanset om det er i en klub eller som her i DMU, er rettidig omhu. Nemlig ved at sørge for, at der er nogen til at tage over, når det er tid til nye kræfter. Alt for ofte ser man klubber, der går i sig selv eller lukker, og arrangementer, som har været en tradition i mange år stopper, fordi man ikke har sørget for nogen til at tage over, ikke kun i trial/motorsport, men alle andre steder, der bliver drevet af frivillige.

Derfor vil jeg allerede nu opfordre til, at man ser frem mod, at man i 2025 skal vælge en ny formand for Trialsporten i Danmark. Der vil jeg være 67 år, og kan vel godt tillade mig at sige, at jeg har udtjent min værnepligt for trialsporten, når jeg på det tidspunkt vælger at takke af efter næsten 40 år.

Til slut vil jeg takke alle kørere, klubbestyrelser, SK-medlemmer, og alle trial interesserede for en god 2023 sæson, og ønske alle en God Jul og et fantastisk Nytår.

På vegne af SK Trial
SK Trial Formand, Hans Jørn Beck