Kontaktpersoner Trial

På denne side finder du kontaktpersoner for Trial i DMU.

Bemærk, at du kan få svar på langt de fleste spørgsmål i din egen klub, så brug din klub, hvis du er i tvivl eller har brug for et godt råd – de vil gerne hjælpe dig videre.

Sportskommissionen Off-Track

Sportskommission (SK) Off-Track varetager med ansvar overfor DMU’s hovedbestyrelse den daglige ledelse af de sportslige aktiviteter tilknyttet kommissionen. Kommissionen består af tre direkte valgte medlemmer. Formanden samt et konstitueret medlem fra kommissionen har direkte sæde i DMU’s Hovedbestyrelse.

Off-Track er en fællesbetegnelsen for en gruppe mindre motorcykel-discipliner i Danmarks Motor Union, som trods stærke familiebånd til motocross-sporten alle har deres helt egne særkender. Sportsgrenene er Enduro og Trial.

Kommissionsformand
Hans Jørn Beck
Mobil: 40 15 96 69
E-mail: trial@stribnet.dk

Kommissionsmedlem
Dan Uno (BMS)
E-mail: dan@danuno.dk

Sportsudvalg

I nedenstående kan du se en oversigt over Sportsudvalg Trial, som er etableret i Sportskommission.

Formand: Hans Jørn Beck (FMS)
Medlem: Thomas Ertmann (RTS)
Medlem: Andy Jones (EDK)
Medlem: Sofie Sørensen (RTS)

SU-kontakt: trial@stribnet.dk

Udvalgsopgaver

Planlægning af løbskalender.
Udstede løbstilladelser.
Planlægge uddannelse af officials i samarbejde med UU.
Føre resultat- og evt. oprykningslister.
Sikre udvikling af sporten i hele landet.
Opdatere og vedligeholde reglementer
Sikre forsat fremgang i antal udøvere.
Virke som bindeled mellem de forskellige klubber, og udvikle samarbejdet mellem klubberne.
Bindeled til udlandet og informationer til udlandet om danske arrangementer.
Udarbejdelse af årlig rapport til SK Off-Track, samt løbende orientering til SK Off-Track.
Informationer og nyheder til dmusport.dk og MotorBladet.