Til forside

Videonyt fra DMU’s formand april 2024

Henrik Funder Kristensen blev i starten af marts valgt som ny formand for Danmarks Motor Union af klubberne på DMU’s repræsentantskabsmøde.

I denne video præsenterer Henrik sig selv og sætter ord på den retning, som han og hovedbestyrelsen ønsker at gå fremadrettet.

Han mener, at det både er et spændende og stort ansvar at sidde som frivillig i rollen som ny formand sammen med DMU’s andre frivillige i hovedbestyrelsen. Men han understreger samtidig, at han ikke er mere vigtig end den frivillige dommer, flagpost eller formændene ude i klubberne, der muliggør at udøve sporten til dagligt.

”Såvel de frivillige i DMU’s øverste ledelse som de frivillige i klubbestyrelserne, officials, kørere og forældre, vi udgør alle DMU, og vi skal arbejde for at løfte unionen og vores sportsgrene sammen”, er en af budskaberne fra Henrik