Årsagerne bag afbuddet til MXoN 2023

Mange er bekendt med DMU’s beslutning om at melde afbud til dette års MXoN, og i lyset er vores første udmelding vil vi gerne komme med en grundigere forklaring af, hvad der lægger til grund for afbuddet.

Først vil vi dog beklage den første udmelding, da der er kommet nye oplysninger om hændelserne, der fandt sted på Nisseringen. Vi har fået forskellige beretninger fra dagen, lige så vel som der kan være tale om misforståelser.

Selvom vi ikke kan ignorere alle beretninger fra dagen, erkender vi dog, at omfanget af hændelser kan have været mindre alvorlige end først antaget.

Derfor er det også vigtigt for os at understrege, at omstændighederne omkring løbet på Nisseringen ikke har været den afgørende faktor i afbuddet til MXoN.

Men beretningerne fra Næstved kom oveni en række andre omstændigheder omkring det udtagne hold til MXoN. Heriblandt, at holdets sammenhængskraft har været udfordret af kørernes forskellige ønsker og interesser. Man har tidligt i processen forsøgt at vende stemningen på holdet gennem dialog med kørerne, men her har det ikke været muligt at skabe enighed og tilfredshed blandt alle kørere.

Kort sagt og uagtet hændelsernes omfang eller alvor på Nisseringen, så er det vores opfattelse, at den manglende sammenhængskraft på tværs af holdet ikke er forenelig med at stille op med et landshold. Og dette har været udslagsgivende for afbuddet.

Vi ved, at mange også mener, at man bør stille op til MXoN for at repræsentere Danmark. Men deltagelse i løbet er en betydelig omkostning, som desværre ikke står mål med at stille op med et hold, der kun ville få meget begrænset forberedelsestid og derfor er dårligere stillet til at opnå de bedst mulige resultater.

Vi mener ikke, at det ville være en fornuftig brug af midlerne målrettet vores elitekørere. Derfor vil vi hellere bruge midlerne fra både DMU og også Team Danmark på andre indsatser, der kan gavne elitekørernes udvikling og deltagelse i andre løb, hvor Danmark har mulighed for at hente bedre resultater.