Ændring af MX-reglementet vedr. anmeldelsesgebyr til løb

Sportskommission Motocross har foretaget en ændring i MX-reglementets § 12.1.2 Anmeldelsesgebyr.

Ændringen skyldes, at vi i første omgang havde indsæt forkerte anmeldelsesgebyrer, som ikke stemte overens med, hvad der var meldt ud i et SK-referat fra efteråret 2022.

Det opdaterede reglement ligger på hjemmesiden, og ændringerne træder i kraft om 14 dage fra d.d.