Nyt fra SK Trial marts 2023

Sportskommissionen Trial var samlet ved DMU’s årlige Repræsentantskabsmøde lørdag d. 4. marts, hvor der var valg til posterne i sportskommissionen og de eksisterende medlemmer blev genvalgt.

Til Repræsentantskabsmødet blev formandens beretning, regnskab og budget gennemgået uden anmærkninger, ligesom der blev talt om eliteindsatsen og igangværende projekter.

Dertil var der er et kort oplæg fra formanden af DMU’s udvalg for bæredygtighed og miljø, der kunne fortælle om den nye mulighed for DMU’s klubber for at blive certificeret som Grøn Klub. Det kan man læse mere om her.

Du kan læse hele referatet fra Repræsentantskabsmødet her.

Opfølgende SK-møde

Mandag d. 6. marts blev der afholdt et opfølgende SK-møde, hvor strategiarbejdet var på dagsordenen.

Resultaterne fra spørgeskemaet blev vendt i dybere detaljer. Her er der kommet nogle spændende tendenser frem, som kan være vigtig viden for klubberne.

SK Trial vil i den forbindelse gerne sende en stor tak til alle, der tog sig tid til at svare på spørgeskemaet.

I SK mener man, at et årligt spørgeskema er et meget nyttigt værktøj som hjælp til både SK’s og klubbernes arbejde. Så man håber at se den samme høje tilslutning af besvarelser fremadrettet blandt de aktive. Og der er også kommet gode input til, hvordan spørgeskemaet kan gøres endnu bedre fremadrettet.

Derfor arbejdes der i øjeblikket på at sammenfatte en mindre beretning til alle klubberne med generelle konklusioner fra spørgeskemaet. Dertil får hver klub tilsendt et overblik med interessante tendenser, som specifikt vedrører deres klub.

En anden opgave er at få klargjort en skabelon til en markedsføringsplan, samt udfylde den for 2023 og 2024. Her mangler man stadig at beskrive de konkrete målgrupper, som er relevante for markedsføringen af trial-sporten, og som passer ind i DMU’s overordnede strategi.

Skabelonen og målgrupperne arbejdes der videre på frem til næste SK-møde i start april, hvorefter der kan arbejdes med konkrete forslag til, hvor, hvordan og til hvem trial-sporten bedst markedsføres.

Du kan læse hele referatet fra seneste SK Trial møde her

Mød SK Trial

Sportskommissionen i Trial består af frivillige, der er valgt af DMU’s Trial klubber.

Kommissionens arbejde består primært i at tilpasse trial-reglementet, planlægge hver sæson for alle medlemmer og kørere, samt sikre sportens og klubbernes udvikling i Danmark.

SK Formand
Hans Jørn Beck
Fyens Motor Sport

SK medlem
Thomas Ertmann
Rebild Trial Sport

SK medlem
Kim Hirschgaard
Hedeland Motorklub

SK medlem
Jørn Kirkegård
Midtjysk Trialsport