Anmeldelsesfristerne til MX-løb “tilbage til normalen”

I og med, at løbsafviklingen nu er blevet nemmere ifht. corona og forsamlingsforbud, går vi tilbage til de reglementsbestemte anmeldelsesfrister.

Det vil sige, at anmeldelsesfrist 1 er 10 dage før løbsdatoen, og anmeldelsesfrist 2 er 2 dage før løbsdatoen. Efteranmeldelse er muligt ved rene pokalløb. Ved løb, hvor der deltager både mesterskabsklasser og pokalklasser, kan man ikke efteranmelde.

Den kommende weekends løb er blevet opdateret ifht. ovenstående (bortset fra løbet i Slagelse på lørdag jf. aftale med SMX).

Alle løb indtil sommerferien er blevet oprettet inde i løbskalenderen – find den her.