DMU coronaretningslinjer 17-06-2021

Det forudsættes, at myndighedernes generelle anbefaling om at holde afstand, begrænse den fysiske kontakt mest muligt og sikre god hygiejne overholdes. Ligesom det gælder, at personer med symptomer på sygdom, helbredsmæssige svækkelser eller høj alder ikke bør deltage.

Den enkelte aktive og klub er ansvarlig for at nedenstående anbefalinger overholdes og beskrives ud fra, hvordan den enkelte klub kan administrere anbefalingerne. Men det skal også nævnes, at der fortsat kan være lokale fortolkninger, som kan medføre ændringer i DMU’s anbefalinger, og det er klubbens ansvar at overholde eventuelle lokale fortolkninger, ligesom det er klubbens ansvar at holde sig informeret om lokale nedlukninger, der medfører yderligere begrænsninger.

Find seneste retningslinjer fra kulturministeriet her

Sociale aktiviteter

Der er grønt lys til sociale arrangementer med og uden overnatning, så længe de finder sted inden for det almindelige forsamlingsforbud på hhv. 100 personer indendørs og 500 personer udendørs.

Sociale arrangementer bør desuden afholdes inden for det enkelte hold eller faste gruppe, der træner sammen.

Ved planlægning af en tur med overnatning er det vigtigt, at de ansvarlige sikrer, at:

 • Der ikke opstår f.eks. mylder ved afrejse
 • Flest mulige aktiviteter afholdes udendørs
 • Der er klarhed over håndtering af opstået smitte undervejs. Der bør foreligge en plan for håndtering af personer med opståede symptomer under turen, herunder selvisolation indtil personen kan komme hjem.
 • Sundhedsstyrelsens smitteforebyggende råd vedr. rengøring, hygiejne, soverum, indeklima mv. efterleves.
 • Der gives information til deltagerne/forældre om forholdsregler forud for fremmøde, herunder en plan for ankomst/afrejse for at undgå mylder, beskrivelse af smitteforebyggende anbefalinger bl.a., at man ikke skal møde op ved symptomer på sygdom og at forældre/værge skal afhente børn i tilfælde af smitte undervejs.

Retningslinjer for sommerlejre kan findes på Kulturministeriets hjemmeside under ”Sommeraktiviteter 2021”

Generelle råd og vejledning:

 • Vask hænder tit, eller brug håndsprit.
 • Hold 2 meters afstand når muligt og altid mindst 1 meter. (måles næsetip til næsetip)
 • Host eller nys i ærmet.
 • Undgå håndtryk, kindkys og kram – begræns den fysiske kontakt.
 • Hvis du har symptomer, så blive hjemme og bliv testet
 • Vær opmærksom på rengøring.
 • Hold afstand og bed andre tage hensyn.
 • Gå i selvisolation, hvis du har symptomer på covid-19, er testet positiv eller er nær kontakt til en person smittet med covid-19.
 • Hvis du bliver testet positiv, sørg da for at give klubben besked, så folk, som du har trænet med, kan blive varslet.

Klubhuse, faciliteter og frivillige

 • Der er ikke adgang til området for personer, som ikke er involveret i afviklingen af aktiviteterne. I bedes opsætte skilte om ”Adgang Forbudt for Uvedkommende” (kan hentes her i A3 og A4 størrelse).
 • Plakaten med sundhedsmyndighedernes retningslinjer skal hænges synlige steder på klubbens område.
 • Frivillige i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb med covid-19 bør kun udføre frivilligt arbejde ud fra en individuel vurdering og bør ved frivilligt arbejde overholde et afstandskrav på 2 meter.
 • Der skal på klubbens områder være mulighed for vask eller afspritning af hænder.
 • Toiletter og omklædningsrum må gerne benyttes, og klubhuse må gerne være åbne med henblik på kortvarigt ophold for at give adgang til toiletter og omklædningsrum. Omklædning skal foregå i bilerne.
 • Toiletter samt bade- og omklædningsfaciliteter rengøres grundigt og mindst en gang dagligt og oftere ved mange gæster (hyppighed efter en konkret vurdering).
 • Der gælder et arealkrav på 4 m2 pr. person for indendørsfaciliteter.
 • Redskaber, faste installationer, flag, remedier o. lign. bør ikke anvendes af flere deltagere.
 • Skraldespande tømmes dagligt, og altid inden de fyldes helt.
 • Der sikres rengøring af den enkelte arbejdsstation, når en frivillig forlader arbejdsstationen, og en anden frivillig skal overtage denne.
 • Klubbens kiosk/café må have åbent med henblik på salg af mad og drikke med udgangspunkt i Fødevarestyrelsens retningslinjer: https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Coronavirus-og-foedevarer-Cafeer-restauranter.aspx
 • Find mere info her om krav til indendørsservering: https://erhvervsstyrelsen.dk/vejledning-retningslinjer-serveringssteder

Under 500 personer på hele klubbens udendørsområde

 • Hvis der er maks. 500 personer samlet på klubbens udendørsområde, er det ikke nødvendigt at inddele områder i sektioner og alle kan færdes frit mellem hinanden, så længe det gældende afstandskrav mellem personer kan overholdes.

Ryttergård

 • Ryttergården anvendes alene med henblik på at klargøre egne aktiviteter.
 • Ryttergården opdeles i zoner, hvor der maks. må opholde sig 500 personer (totalt antal) i hver zone.
 • Kan afstandskravet på mindst 1 meter ikke overholdes med maks. 500 personer (aktive/hjælpere) indenfor samme zone, må der kun opholde sig færre i zonen.
 • Der skal være mindst 2 meter mellem hver zone, hvor grupperne af maks. 500 opholder sig.
 • Grupperne i de forskellige zoner må ikke blandes på noget tidspunkt, og aktiviteterne afvikles mellem de aktive, der har opholdt sig i samme zone i ryttergården.
 • Plakaten med sundhedsmyndighedernes retningslinjer skal hænges op i ryttergården.

Ved træning

 • Tilmeldingen foregår digitalt eller udendørs, hvor der skal opmærkes med nødvendig afstand mellem alle (mindst 1 meter)
 • Betaling med Mobile Pay eller anden kontaktløs betaling (kontanter skal undgås)
 • Der skal være en træningsleder pr. bane, hvor der finder træning sted, samt en yderligere official med ansvar som coronavagt. Disse skal bære fluorescerende veste (og gerne med tekst ”Træningsleder”). Den ene står for træningen som normalt og den anden (coronavagt) er ansvarlig for, at alle overholder de forskellige punkter og specielt, at der hele tiden holdes god afstand mellem alle og at man ikke samles i en flok. Coronavagten behøver ikke TL licens.

Generelt for afvikling af løb

 • Kørere konkurrerer kun i et løb/stævne mod andre, der har opholdt sig samme zone i ryttergården.
 • Kørerne grupperes i samme zone i ryttergården i den klasse, de stiller op i.
 • Der må ikke krydses mellem grupperne på noget tidspunkt.
 • Der skal være en ”Coronavagt” for hver zone.
 • I MX er ventezonen en separat zone, hvor der kan være op til 500 personer separat fra banesporet, så længe afstandskravet på 1 meter kan overholdes.
 • I MX benyttes repzonen af de samme pårørende og/eller mekanikere, som kørerne på banen er grupperet med i ryttergården.

Afvikling af løb for flere klasser

 • Information til kørerne skal gives elektronisk i god tid inden løbet.
 • Der kan gives instruktion på dagen i de enkelte grupper, så længe grupperne ikke blandes.
 • Det er kun gruppen af kørere, der har opholdt sig i samme zone i ryttergården, der må køre på banen samtidig. Og de må ikke krydse nogle zoner, hvor der opholder sig andre personer samtidig.
 • Når en gruppe kørere har kørt sidste omgang, forlader de banen og de kan vende tilbage til deres zone i ryttergården.
 • Der gives et tilpas tidsrum til at forlade banen, så en ny gruppe kørere kan komme ind på banen.
 • Officials og dommere må gerne blive på banen under flere løb for flere klasser.
 • Ved medaljeoverrækkelser må personer fra forskellige zoner ikke stilles sammen/krydses. Medaljer skal overrækkes særskilt til personerne i de enkelte opdelte områder i ryttergården.

Yderligere information

Udendørs idræt har fået særlige vilkår. Derfor er det meget vigtigt, at alle udefrakommende – det kan være politi såvel som journalister – ikke er i tvivl om, at der er styr på tingene i jeres klub. Hvis der tydeligt er blevet arbejdet med hygiejne, samt klar opdeling og geografisk spredning af personerne på klubbens område, så de ikke blandes eller krydser hinanden, bliver det meget nemmere at tage dialogen med myndighederne og forklare dem forholdsreglerne, der lægger til grund for den sikre afvikling af jeres aktiviteter.

Undgå at lægge billeder på sociale medier med ”uheldige vinkler”, hvor det kan være svært at se, om forsamlingsforbuddet overholdes/grupper står for tæt sammen.

Er der spørgsmål til ovenstående er man velkommen til at kontakte sekretariatet på email dmu@dmusport.dk