DIF Nyhedsbrev Januar

Børneattest påkrævet for alle børnetrænere – hent guide

Som klub har I pligt til at indhente børneattester på trænere, der træner børn og unge under 15 år. Få en guide til, hvordan I gør.

DIF sætter stor pris på de mange frivillige, der lægger tid og hjerteblod i at sikre gode idrætsoplevelser for vores mange medlemmer. Dette gælder særligt i forhold til alle de børn og unge, der nyder glæde af disse fritidstilbud.

Vi har dog i idrætten også et særligt ansvar for at sikre, at foreningslivet er et trygt og sikkert miljø for disse børn og unge, og at misbrugssager forebygges og forhindres. Det er bl.a. derfor lovpligtigt, at klubber og foreninger indhenter børneattester på ALLE, der træner børn og unge under 15 år.

Der skal indhentes børneattest på alle, der træner børn og unge under 15 år. Processen er simpel og finder sted digitalt. Nedenfor kan du se hovedoverskrifterne for, hvordan man bestiller en børneattest.

Hent en detaljeret guide her

Hjælp på vej for 2021-tab

Der er nu lukket for ansøgninger i forbindelse med tab på grund af coronarestriktionerne i 2020. Men heldigvis åbner DIF og DGI’s corona-hjælpepulje om nogle måneder op for ansøgninger vedrørende tab i 2021.

DIF og DGI’s corona-hjælpepulje har hjulpet tusindvis af foreninger med at få dækket de tab og manglende indtægter, som de er blevet påført i 2020 på grund af corona-restriktionerne. Men den sidste ansøgningsrunde lukkede den 22. januar, så nu kan der ikke længere søges om dækning for 2020-tab.

Heldigvis ligger det allerede nu fast, at puljen på et senere tidspunkt åbner for ansøgninger om dækning for tab i 2021.

Læs mere her

Guide til en sund tilbagevenden til idræt efter corona-sygdom

Hvornår er det forsvarligt at genoptage sportsaktiviteter efter smitte med COVID-19?

Dansk Idrætsmedicinsk selskab har udarbejdet en guideline for sportsudøvere, der har været smittet med COVID-19 og nu gerne vil vende tilbage til deres sport.

Hent den fulde guide her

Grundlæggende gælder, at man skal kunne sætte flueben ved følgende, før man overvejer at vende tilbage til sin sport efter COVID-19 smitte:

  • Man skal sørge for minimum 10 dages hvile efter symptomdebut og have været uden symptomer i mindst 7 dage.
  • Man skal man kunne klare daglige aktiviteter og 500 meters gang i fladt terræn uden at føle sig udtrættet og forpustet.

Facebook opfordring: Kontingenter

Tiden med Corona trækker tænder ud og det er en reel bekymring hos mange foreninger, at medlemmerne måske vælger at melde sig ud og spare kontingentet, fordi de ikke får noget idræt for pengene og ikke holdes til ilden.

Derfor har DIF lavet et Facebook-opslag, som de opfordrer alle foreninger til at bringe på jeres sociale medier, så budskaberne komme helt derud, hvor idrætten normalt udøves.

Se DIF’s facebook-opslag her