DIF’s corona-hjælpepulje genåbnet til fredag

DIF og DGI’s corona-hjælpepulje er blevet tilført ekstra midler og kan frem til fredag klokken 12 søges af foreninger, som ikke allerede har søgt puljen.

I forvejen administrerede DIF og DGI i fællesskab uddelingen af 44 millioner kroner af de samlede midler, og nu kommer altså 44 millioner kroner oveni. Derfor skal puljen genåbnes for ansøgninger, og der kan søges i en kort periode fra den 22. juni klokken 12 til fredag 26. juni klokken 12.

Det er vigtigt at bemærke, at det kun er foreninger, som IKKE søgte, da puljen første gang var åben (fra 1. -15. maj), som kan søge nu. Herefter vil der ske samlet sagsbehandling af alle ansøgninger fra begge ansøgningsrunder, og foreningerne kan forvente svar i løbet af uge 27 (29. juni – 3. juli).

DIF og DGI’s corona-hjælpepulje henvender sig til idrætsforeninger som har mistet indtægter på grund af blandt andet aflyste arrangementer, manglende mulighed for at tjene penge på eksterne arrangementer, manglende kontingentbetaling og manglende sponsorstøtte. Også idrætsforeninger, som ikke er medlem af DIF og DGI kan søge puljen.

Se mere på www.dif.dk/stotte, hvor man også finder retningslinjer og svar på de mest hyppige spørgsmål.

Genlæs nyheden fra DMU om DIF’s corona-hjælpepulje

Læs hele nyheden på DIF’s hjemmeside