HJÆLPEPULJE-ANSØGNING TIL KLUBBER ÅBNER 1. MAJ

Der er bred politisk enighed om, at idrætsforeninger og klubber mv. er hårdt ramt af corona-situationen. Derfor har man bevilliget 44 mio. kr. til DIF og DGI til en hjælpepulje for fortrinsvis de foreninger, der er hårdest ramt, da de f.eks. oplever medlemsnedgang eller aflyste arrangementer med under 350 deltagere.

Corona-hjælpepuljen er ikke etableret til støtte for eliteidræt og idrætsforeninger, der søger dækning af udgifter til aflyste større arrangementer (over 350 deltagere). Her henvises til hjælpepakker for faste udgifter, lønkompensationsordningen og kompensationsordningen for arrangører af større arrangementer.

OBS: Se nederst i nyheden her for info om statens hjælpepakker, der er relevant for DMU’s SuperLiga-klubber.

Læs mere her på DIF’s hjemmeside

Ansøg DIF’s hjælpepulje

DMU anbefaler alle sine klubber at søge DIF’s hjælpepulje, hvis de har lidt større tab pga. corona-situationen i forbindelse med nedgang i almindelige klub- og medlemsaktiviteter. Ansøgningen skal foretages af klubben selv på https://medlemstal.dk/ og der kræves dokumentation for omkostninger/tab i ansøgningen. Deadline 15. maj.

Vigtige info om DIF’s hjælpepulje

·        DIF’s hjælpepulje åbner for ansøgninger fra fredag d. 1. maj til og med d. 15. maj

·        Hjælpepuljen er kun åben for ansøgninger i denne periode, og det er derfor vigtigt, at man som klub er klar til at sende ansøgninger i denne periode

·        Ansøgningsprocessen vil foregå via CFR Centralt ForeningsRegister på https://medlemstal.dk/

·        Administrationen af hjælpe-puljen foretages af DIF og DGI´s fælles sekretariat for DIF og DGI´s foreningspulje

·        Det forventes, at tilskudsrammen ligger indenfor 25.000 – 100.000 kr. Ved særtilfælde kan der blive tildelt større beløb, hvis DIF vurderer dette nødvendigt

·        Ansøgninger vil blive prioriteret for foreninger, der er særdeles hårdt ramt økonomisk og hvor der er usikkerhed om klubbens fortsatte eksistens

·        Det forventes, at man kan melde tilbage med svar på alle ansøgninger i løbet af juni måned

Spørgsmål til hjælpepuljen

Fra fredag 1. maj vil alle foreninger og klubber kunne finde vejledning og søge svar på evt. spørgsmål på https://www.dif.dk/forening/stoette.

Tekniske spørgsmål til DIF og DGI’s corona-hjælpepulje kan også rettes til: difdgicoronapulje@dif.dk

Læs DIF’s retningslinjer for ansøgning her

Kan du ikke finde svar på siden, kan du skrive en mail til DMU’s Sportchef, Søren Normann Andersen på sa@dmusport.dk

HJÆLPEPAKKER RELEVANT FOR DMU’s SUPERLIGA-KLUBBER

Nedenfor oplistes de hjælpepakker fra staten, som kan være relevant for professionelle klubber og kørere, der har lidt tab og omkostninger i forbindelse med corona. DMU anbefaler derfor at søge disse midler. Nogle af pakkerne er blevet udvidet til at gælde organisationer der er finansieret af offentlige midler med mere end 50 %, og derfor arbejder Kulturministeriet fortsat på kriterier for kompensationen.

1) Aflysning af arrangementer +350 deltagere

Der kan ansøges om kompensation, hvis arrangementer er blevet aflyst som følge af regeringens opfordring til at aflyse eller udskyde arrangementer med mere end 350 deltagere på grund af corona.

For at søge kompensation skal arrangementet være planlagt til afholdelse i perioden fra og med den 6. marts 2020 til og med den 31. august 2020.

Ansøgning og flere informationer er tilgængelig på virksomhedsguiden.dk:

https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/temaer/coronavirus_og_kompensation/artikler/faa-hjaelp-hvis-du-har-aflyst-eller-udskudt-et-stoerre-arrangement/7ffd1f8d-fcbd-4b95-a6f1-a3e2b4b0fa92/

2) Kompensation for faste udgifter

Der er mulighed for at ansøge om at få midlertidig kompensation for faste udgifter. Det gælder fx husleje, renteudgifter og kontraktbundne udgifter (fx leasing). Varighed: Fra og med 9. marts til den 8. juli 2020.

Alle virksomheder, uanset branche, virksomhedsform mv., kan søge om kompensation, forudsat:

·        Virksomheden kommer til at opleve et fald i omsætningen på mere end 40 % som følge af coronavirus.

·        Virksomhedens faste udgifter skal udgøre mindst 25.000 kr. i perioden fra 9. marts til 9. juni 2020.

Kan være relevant for

·        Professionelle klubber med stort omsætningstab.

·        Atleter, der opererer som selvstændig virksomhed, som har et stort omsætningstab.

Læs mere om ordningen på virksomhedsguiden.dk:

https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/temaer/coronavirus_og_kompensation/artikler/faa-hjaelp-til-din-virksomheds-faste-omkostninger/668d7243-3b13-4b98-a35a-a61413490260/

 

OBS: Ordningen blev lige før påske udvidet, så den også dækker organisationer, der er finansieret af offentlige midler med mere end 50 %. Denne nye del af ordningen ligger i Kulturministeriet og er stadig under udarbejdelse. Specialforbundene hører nærmere direkte fra DIF.

3) Kompensation for løn

Der ydes midlertidig lønkompensation til virksomheder for det antal medarbejdere, en virksomhed, et specialforbund eller en forening forventer at skulle hjemsende i stedet for at afskedige som følge af coronavirus. Varighed: Fra og med 9. marts til og med 8. juli 2020.

Kan være relevant for:

Ordningen gælder for forbund, foreninger og klubber med ansatte medarbejdere, der er ekstraordinært hårdt økonomisk ramt som følge af coronavirus, og som derfor står over for at varsle afskedigelser for minimum 30 % af medarbejderstaben eller mere end 50 ansatte.

Læs mere om satser, kriterier og FAQ for virksomheder på virksomhedsguiden.dk:

https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/temaer/coronavirus_og_kompensation/artikler/faa-hjaelp-til-loenudgifter-loenkompensation/eba83819-a5c6-4967-8c04-eae3cee2973d/

OBS: Ordningen blev lige før påske udvidet, så den også dækker organisationer, der er finansieret af offentlige midler med mere end 50 %. Denne nye del af ordningen ligger i Kulturministeriet og er stadig under udarbejdelse. Specialforbundene hører nærmere direkte fra DIF.