Engagér de unge i klub- og bestyrelsesarbejdet

De unge medlemmer er tit en gruppe, som klubbestyrelser overser – nogle gange med vilje – når det kommer til at udføre frivilligt arbejde i klubben eller klubbestyrelsen.

Mange klubber har de obligatoriske arbejdsdage, hvor de unge er med, men det er sjældent, at de unge medlemmer får faste ansvarsområder i klubben. Og det er en skam, for der ligger et stort potentiale gemt blandt de mange unge, der ønsker at have et konkret ansvar. Ligesom de kan puste mere energi i klubben.

Men unge i dag er også meget selektive, da de skal balancere skole, familieliv, venner, fritidsarbejde og fritidsaktiviteter. Så hvis der også skal være plads til at lave frivilligt arbejde, skal det give mening for de unges selvforståelse og bidrage til deres personlige udvikling.

Her får I gode råd til, hvordan I kan aktivere flere unge I jeres klub.

Step 1 – Find relevante opgaver og roller

Som klubbestyrelse skal I lave forarbejdet og finde ud af, hvilke ansvarsområder, der kan overtages af jeres unge medlemmer – og hvilken alder, der er rimelig for arbejdsopgaverne. Selv dele af en opgave i bestyrelsen kan evt. varetages af en ung frivillig i klubben.

Det værste, I kan gøre i den forbindelse, er at tage alle opgaver på egen kappe. På den måde bliver I hverken aflastet eller lærer nye op i at kunne overtage bestyrelsesarbejdet en dag.

Det kan også være, at der er mange ”uforløste” opgaver i klubben, som man ikke har øje på i det daglige bestyrelsesarbejde. Her kan unge frivillige også spille en rolle som medlem af et ”Ungeudvalg” i klubben, og måske tage nye opgaver på sig, såsom velkomst af nye unge medlemmer, ansvarlig for klubbens hjemmeside og sociale medier, planlægning af sociale aktiviteter i klubben osv.

Ungeudvalget kan dermed være et udvalg under jeres bestyrelse og indgå i klubarbejdet ud fra deres kompetencer og interesser, og samtidig skabe mere værdi for hele klubben.

Step 2 – Prik de unge på skulderen

I kender det sikkert. I laver et opslag på Facebook med ordene ”Vi har en opgave, hvem melder sig?”, og I får intet svar.

Helt generelt bør man altid prikke frivillige på skulderen, hvis man gerne vil have deres hjælp, og man skal forklare opgaven og tidsrammen præcist, inden man kan forvente et svar. Dette gælder i særdeleshed også for unge.

Tillid og værdsættelse er nøgleordene her, for unge er meget villige til at lægge en stor indsats, hvis de føler, at den vil blive værdsat. Derfor er det også vigtigt at definere opgaverne på forhånd, for på den måde kan du prikke det unge medlem på skulderen med ordene: ”Jeg har lagt mærke til at, du er rigtig god til…” ”Derfor kunne jeg rigtig godt tænke mig din hjælp med… for jeg ved, at du vil være rigtig god til det”.

Step 3 – Inddrag og lyt

Når I har fundet unge medlemmer, der gerne vil engagere sig mere i klubarbejdet, skal de føle sig som en del af beslutningsprocessen i klubbens aktiviteter. Derfor bør I have fast kontakt med dem, holde møder med dem samt have en fast kontaktperson i bestyrelsen, som de altid kan henvende sig til.

Dertil bør I lytte til deres forslag og være villige til at prøve nye ting og aktiviteter af, hvis det er muligt. Chancen er jo altid, at man kan lære noget begge veje.

Step 4 – Hold dem til ilden

Unge har masser af gåpåmod, men det holder ikke evigt, hvis de ikke kan følge med eller får succesoplevelser.

Kommunikationen med de unge er meget vigtig, og det er måske ikke de lange, støvede bestyrelsesreferater, der hjælper dem på vej. Husk derfor også at kommunikere med de unge på deres præmisser. Spørg dem gerne, hvordan de foretrækker at kommunikere og spørg dem også, når I har snakket om en opgave, hvordan de har forstået den, så der er enighed om opgavens omfang.

Dertil er det vigtigt med håndgribelige mål. Altså hvad der skal til, for at opgaven er løst. Det er vigtigt, at man laver nye mål løbende for at holde gang i processen. Og det er vigtigt, at man sammen bliver enige om, hvornår opgaven er løst, for så er man også enige om succeskriteriet. Spørg derfor, om de(n) unge synes, de kan løse opgaven på den angivne måde eller om de skal have hjælp.

Step 5 – Hold øje med nye frivillige i alle aldre

Det behøver ikke kun at være de ældre teenagere, der inddrages i det frivillige arbejde. Børn vil ofte også meget gerne hjælpe til, når man i klubben har fået skabt en kultur omkring, at alle hjælper til.

Som ved andre frivillige gælder det om at inddrage børn aktivt i de opgaver, de kan klare. Man skal altså ikke holde sig tilbage fra at bede dem om at hjælpe til. Samtidig skal de selvfølgelig også have den rette mængde tilsyn fra en voksen eller måske nogle af de ældre teenagere, der er medlemmer i klubben.

Fordelen ved at inddrage børn og unge i de frivillige opgaver og give dem ansvar er også, at de opbygger en stolthed omkring deres arbejde. Det medfører, at de begynder at tale mere om deres frivillige indsats i skolen og blandt deres venner og på den måde laver mere reklame for klubben.

Lyt også til DGI’s podcast-afsnit om at engagere unge i foreningslivet (tid 15 min.)