Find frivillige anno 2022

Behovet for frivillige er udbredt i alle idrætsforeninger, men mange oplever, at det er meget svære at finde dem end tidligere.

Det er i og for sig også rigtigt, men man skal vide, at de potentielle frivillige er derude og at de i dag skal have helt andre arbejdsrammer. Man skal være opmærksom på, at folk ikke har samme mængde tid og energi til frivilligt arbejde som for 20 år siden. Hverdagen er blevet mere travl og der er flere andre tilbud.

Det betyder også, at mange i dag ikke har samme fleksibilitet til at love sig ud til en fast frivillig tjans, der kræver meget tid uge efter uge. Disse typer opgaver er derfor generelt svære at afsætte.

Derfor bør man som bestyrelse gå opgaverne i klubben efter i sømmene og se, om nogle opgaver kan deles op og deles ud på flere hænder – eller om flere kan skiftes til at varetage samme opgave.

Derefter bør man som bestyrelse blive fuldstændig skarp på, hvad de enkelte opgaver består af og kræver. Det kan bl.a. være med til at afmystificere opgavernes omfang, så frivillige kan se, at størrelsen og forventningerne til opgaven faktisk ikke er så store endda.

Som en øvelse, kan man som bestyrelse derfor skrive opgaverne ned og angive:

  • Start- og sluttidspunkt
  • Hvilke kompetencer kræver det at komme i gang?
  • Hvad skal sættes i værk først og hvilke handlinger følger derefter?
  • Hvilket ansvar ligger hos den eller dem, der skal klare opgaven?
  • Hvordan kan bestyrelsen yde støtte til udførelsen?
  • Er der mulighed for at få hjælp fra andre?

Det gør det i sidste ende meget mere attraktivt for frivillige at påtage sig en opgave, når man ved 100%, hvad den går ud på, hvor lang tid det vil tage og at man ikke “hænger på” opgaven uge efter uge.

Som ekstra hjælp kan man i klubben samtidig udarbejde en manual til de forskellige aktiviteter, hvor de faste procedurer er fastlagt – eks. hvis I har en årlig julekomsammen, åbent hus eller andre events. Heri kan både omfang, enkelte opgaver og den konkrete tidsplan fremgå ud fra, hvordan man plejer at gøre det.

Når man har skrevet opgaverne ned, kan man derefter give medlemmerne i klubben mulighed for at byde ind på dem. Man kan eks. sende ”opgavelisten” ud til alle medlemmer på mail, eller man kan invitere alle medlemmer ud i klubben ved sæsonstart, gå opgavelisten igennem og lade folk byde ind her.

Som klub kan I også sætte et krav til jeres medlemmer om, at man skal melde sig på mindst én opgave årligt og fortælle, at det er først-til-mølle-princip.

Det vigtigste i anno 2022 for at finde frivillige er altså at lade folk vide, præcis hvad de siger ja til.

Se eksempler og skabeloner her, der kan hjælpe jer med at beskrive opgaverne overfor frivillige i jeres klub: