FAQ og DMU’s corona-retningslinjer for aktiviteter – 25-09

Forsamlingsforbuddet er igen sat til 50 personer, og med det følger, at klubber og kørere skal overholde de tilsvarende retningslinjer.

Der er sket meget de sidste par måneder, og derfor har vi samlet svar på en række spørgsmål, der er kommet efter statsministerens udmelding d. 18/9:

Hvordan holder vi os indenfor forsamlingsforbuddet?

For idrætslivet gælder forsamlingsforbuddet også, hvortil det er muligt at opdele idrætsudøvere i grupper under træningen eller løb på en dag. Med tilpas store arealer kan man altså lave grupper af eks. 50, som er fysisk adskilt fra hinanden hele dagen. Dertil skal de gængse afstands- og hygiejnekrav overholdes, og personerne må ikke blandes på tværs af grupperne, hvorfor oftest kun én klasse kan køre på banen ad gangen.

Det er dog muligt at være mere end 50 udøvere af en idrætsaktivitet, hvis denne foregår over et meget stort område, hvor deltagerne fordeler sig. Eks. ved enduro-løb.

Dertil har Rigspolitiet lanceret en ny gældende fortolkning på forsamlingsforbuddet. Den nye fortolkning betyder, at der ikke længere er et deltagerloft på 500, så længe der ikke er mere end 50 personer samlet på samme tid og på samme sted, og så længe der ikke er mere end 500 deltagere i gang samtidig.

Hvordan ser det ud i praksis?

Hvis en gruppe af kørere opholder sig i en afgrænset zone i ryttergården og har én hjælper med, betyder det, at eks. 25 kørere + 25 hjælpere må opholde sig i en zone ryttergåden. Her er det kun de 25 kørere, der må køre mod hinanden på selve banesporet. Det samlede antal kørere på- og officials ved banesporet (eks. flagofficials) må heller ikke overstige 50 personer, men de samme officials må gerne gå igen ved flere løb.

Hvis kørerne kommer alene (uden hjælper), så kan man godt være flere kørere i ryttergården og dermed flere kørere på banen ad gangen. Dog tæller officials fortsat med i forsamlingsforbuddet på 50 personer, hvis de er på banen.

Hvorfor kan nogle løb ikke afvikles?

Forsamlingsforbuddet på 50 betyder, at det ikke er muligt at afholde store løb, hvor der er mange klasser med mange kørere i hver klasse. Løbsafviklingen vil tage for lang tid og gøre det rigtig svært for klubberne at håndtere de mange fremmødte i flere grupper, undgå flaskehalse og kryds af grupper samt kontrollere sikkerheden i forhold til afstands- og hygiejnekrav.

Må vi være 500?

Det er muligt at være op til 500 personer samlet som primært tilskuere på samme område under en konkurrence, hvor det ikke er nødvendigt at opdele i grupper af eks. 50. Forudsætningen her er, at der hovedsageligt er tale om personer, som sidder ned, vender ansigtet samme i retning og kan overholde et afstandskrav på 1 meter til hver sidemand. Alt fra havestole, bænke og tæpper på en græsplæne er tilladt. Dertil skal de gængse hygiejnekrav overholdes.

I de 500 medregner man alle på samme område, dvs. både tilskuere, kørere og officials medregnes. Kørerne og officials på banen er stadig underlagt forsamlingsforbuddet på 50 ved afholdelsen af de fleste typer løb i motorsporten.

Må vi samles flere med ekstra hygiejnetiltag?

I øjeblikket har vi ikke modtaget nogle retningslinjer fra DIF eller Kulturministeriet om, at man kan bruge ekstra tiltag såsom brug af mundbind i afviklingen af idrætsaktiviteter for at kunne forsamles flere. Forsamlingsforbuddet og afstandskravet er fortsat de tiltag, som skal overholdes for at dyrke idræt.

Generelle retningslinjer for aktiviteter i DMU

Det forudsættes fortsat, at myndighedernes generelle anbefaling om at holde afstand, begrænse den fysiske kontakt mest muligt og sikre god hygiejne overholdes. Ligesom det gælder, at personer med symptomer på sygdom, helbredsmæssige svækkelser eller høj alder ikke bør deltage.

Den enkelte aktive og klub er ansvarlig for at nedenstående anbefalinger overholdes og beskrives ud fra, hvordan den enkelte klub kan administrere anbefalingerne. Men det skal også nævnes, at der fortsat kan være lokale fortolkninger, som kan medføre ændringer i DMU’s anbefalinger og det er klubbens ansvar at overholde eventuelle lokale fortolkninger.

Klubhuse og faciliteter
 • Der er ikke adgang til området for personer, som ikke er involveret i afviklingen af aktiviteterne. I bedes opsætte skilte om ”Adgang Forbudt for Uvedkommende” (kan hentes her i A3 og A4 størrelse).
 • Klubhuse, omklædningsrum, samlingssteder kan anvendes under forudsætning, at rengøring og afspritning foretages løbende.
 • Omklædning foregår i bilerne.
 • Redskaber, faste installationer, flag, remedier o. lign. bør ikke anvendes af flere deltagere.
 • Skraldespande tømmes dagligt, og altid inden de fyldes helt.
 • Plakaten med sundhedsmyndighedernes retningslinjer skal hænges synlige steder på klubbens område.
 • Der sikres rengøring af den enkelte arbejdsstation, når en frivillig forlader arbejdsstationen, og en anden frivillig skal overtage denne.
 • Hvis klubben har fotografer på deres område skal disse medregnes i forsamlingsforbuddet på 50 og de må kun opholde sig i én zone/et anvist område for at undgå kryds med grupper i andre zoner.
 • Klubbens kiosk må have åbent med henblik på salg af mad og drikke, men det anbefales, at dette kun sælges som ”take away”. Dvs. at medlemmer ikke tager ophold på fælles kontaktpunker (borde, stole, bænke mv.), når de indtager mad og drikke. Derudover skal køkkenpersonalet og gæster kunne overholde myndighedernes retningslinjer i forhold til mundbind, afstand, begrænset kontakt med hinanden, grundig håndvask samt afspritning af hænder. Læs mere på fødevarestyrelsens hjemmeside for flere konkrete retningslinjer: https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Coronavirus-og-foedevarer-Cafeer-restauranter.aspx
Ryttergård
 • Ryttergården anvendes alene med henblik på at klargøre egne aktiviteter.
 • Ryttergården opdeles i zoner, hvor der maks. må opholde sig 50 personer.
 • I speedway kan der være op til 50 personer i ryttergården, så længe der er svarende til 4 kvm pr. person.
 • Kan afstandskravet på 1 meter ikke overholdes (4 kvm pr. person) med maks. 50 personer (aktive/hjælpere) indenfor samme zone, må der kun opholde sig færre i zonen.
 • Der skal være mindst 2 meter mellem hvert afgrænset område, hvor grupperne af maks. 50 opholder sig.
 • Grupperne på de forskellige områder må ikke blandes på noget tidspunkt, og aktiviteterne afvikles mellem de aktive, der har opholdt sig på samme afgrænset område i ryttergården.
 • Der skal være mulighed for afspritning af hænder.
 • Plakaten med sundhedsmyndighedernes retningslinjer skal hænges synlige steder på klubbens område.
Ved træning
 • Tilmeldingen foregår udendørs og der skal opmærkes med nødvendig afstand mellem alle (1 meter)
 • Tilmelding med Mobile Pay eller anden kontaktløs betaling (kontanter skal undgås)
 • Der skal være en træningsleder pr. bane, hvor der finder træning sted, samt en yderligere official med ansvar som coronavagt. Disse skal bære fluorescerende veste (og gerne med tekst ”Træningsleder”). Den ene står for træningen som normalt og den anden (coronavagt) er ansvarlig for, at alle overholder de forskellige punkter og specielt, at der hele tiden holdes god afstand mellem alle og at man ikke samles i en flok. Coronavagten behøver ikke TL licens.
 • Klubberne er ansvarlige for at etablere et system for tilmeldingen til træning for at sikre ovenstående overholdes og undgå overlap af fysisk fremmøde på klubbens arealer, der overstiger det tilladte antal deltagere.
Generelt for afvikling af løb
 • Kørere konkurrerer kun i et løb/stævne mod andre, der har opholdt sig samme zone i ryttergården.
 • Kørerne grupperes i samme zone i ryttergården i den klasse, de stiller op i.
 • Der må ikke krydses mellem grupperne på noget tidspunkt.
 • Der skal være en ”Coronavagt” for hver zone.
 • Overnatning i telte/shelters bør ske efter Sundhedsstyrelsens generelle anbefalinger om afstand og hygiejne.
 • Antallet af kørere på- og officials ved banesporet må ikke overstige 50 personer.
 • I MX er rep-zonen og ventezonen begge separate zoner, i forhold til banesporet, hvor der også kan være op til 50 personer i hver zone.
Afvikling af løb for flere klasser
 • Information til kørerne skal gives elektronisk i god tid inden løbet.
 • Der kan gives instruktion på dagen i de enkelte grupper, så længe grupperne ikke blandes.
 • Det er kun gruppen af kørere, der har opholdt sig i samme zone i ryttergården, der må køre på banen samtidig. Og de må ikke krydse nogle zoner, hvor der opholder sig andre personer samtidig.
 • Når en gruppe kørere har kørt sidste omgang, forlader de banen og de kan vende tilbage til deres zone i ryttergården.
 • Der gives et tilpas tidsrum til at forlade banen, så en ny gruppe kørere kan komme ind på banen.
 • Officials og dommere må gerne blive på banen under flere løb for flere klasser.
 • Ved medaljeoverrækkelser må personer fra forskellige zoner ikke stilles sammen/krydses. Medaljer skal overrækkes særskilt til personerne i de enkelte opdelte områder i ryttergården.
Op til 500 personer til løb
 • Det er muligt at have pårørende eller bekendte på området, hvis man overholder gældende lovgivning for ”løb uden publikum”.
 • Antallet af pårørende/tilskuere må sammen med kørere, officials osv. på området for løbsaktiviteten ikke overstige 500 personer.
 • Pårørende/tilskuere er kun undtaget af forsamlingsforbuddet på 50, hvis der er mulighed for at lave siddepladser. Enten i form af tribuner, bænke eller egne medbragte stole, hvor alle vender ansigtet samme vej.
 • Der skal være 1 meter til hver sidemand fra næsetip til næsetip.
 • Der skal være mindst 2 kvm til hver person, der opholder sig på et siddeområde. Er dette ikke muligt indenfor undtagelsen med maks. 500 personer, hvor en løbsaktivitet afholdes, må der være færre for at sikre de 2 kvm per person.
 • Hvis pårørende/tilskuere opholder sig på andre af klubbens områder, mens de venter på adgang til eller er på vej til deres siddepladser, skal der være mindst 4 kvm per person på disse områder.
 • Der ingen adgang for pårørende/tilskuere i ryttergården
 • Der skal være en coronavagt med ansvar for, at retningslinjerne for pårørende/tilskuere overholdes

Er der spørgsmål er man selvfølgelig velkommen til at kontakte sekretariatet på dmu@dmusport.dk